top of page
Månedsbanner december.png

Velkommen til Forlaget Kluddermors månedsside. Her kan du få gode tips og idéer til din undervisning, samt finde et væld af hyggelige julematerialer og undervisningsaktiviteter, der passer til december måned. De fleste af aktiviteterne stammer fra mit eget 25 år lange arbejdsliv som speciallærer og er derfor gennemprøvede og klar til brug. I teksterne linkes til forskellige materialer, som du finder i shoppen ved at klikke på de røde ord. Du kan også købe materialerne via billedstriben herunder. Rigtig glædelig jul fra Kluddermor

15 juleaktiviteter

Lydlege: Leg med bogstavlyde ved at bede børnene identificere forlyde i forskellige juleord. For eksempel, ”hvilket juleord starter med lyden n?” Eller ”hvilken lyd starter adventskrans med?” Lad efterfølgende børnene arbejde selvstændigt med Kluddermors Julelyde, Julehjul og Julebogstaver.

 

Juleforlydsalfabetet: Lad børnene tegne hver et juleord, hvor forlyden matcher deres eget begyndelsesbogstav. F.eks. kan Nanna tegne en nisse. Herefter præsenterer børnene deres kreationer for hinanden og forklarer deres valg for klassen. De bogstaver, der endnu ikke er repræsenteret, udarbejdes til sidst, så I står med et samlet juleforlydsalfabet. Få inspiration til julealfabetet i Julemappen s. 18.

 

Julestaveleg: Brug tegningerne fra ovenstående øvelse og lad børnene stave små ord for hinanden ved at stille sig på en række med billederne foran sig. Resten af klassen forsøger at gætte, hvad ordet er. Herefter arbejder børnene selvstændigt med Kluddermors Julemappe s. 16-19, Kluddermors Juleklemmer og Kluddermors Juleord.

 

Julelæringspil: Drag fordel af årstidens hyggestemning og spil læringsspil. Lad f.eks. eleverne fordybe sig i Kluddermors Julemysterie. Her handler det om opgaveløsning og samarbejde, ikke om at vinde. Eller prøv Kluddermors Julememory, hvor der arbejdes med læsning af små juleord. Børnene træner her læsning, turtagning, koncentration og ordforråd.

 

Julegåder: Skriv en gåde på tavlen og skriv derefter tre bogstaver, som børnene skal bruge til at danne det ord, de skal gætte. For eksempel: "Jeg er en fugl og rimer på tand - N, D, A." 
Gennemgå sammen med klassen, hvordan de kan løse gåderne. Forklar evt. hvad rim er, og bed børnene om at eksperimentere med de givne bogstaver, så de danner det rigtige ord. Del derefter klassen op i grupper og tildel hver gruppe et antal julegåder. Lad børnene samarbejde om at løse gåderne og lad derefter hver gruppe præsentere deres løsninger for klassen. Find gåderne i Kluddermors Julegåder.

 

Julebøger: Besøg skolebiblioteket og lad børnene vælge julebøger. Skab en lille udstilling i klassen for at fremme læselysten. Vælg også en god oplæsningsbog med juletema.

 

Aktive julepauser: Lav sjove og aktive hjernepauser i klassen. Alle skal ud på gulvet og bruge kroppen. Hermed boostes opmærksomheden, og der kommer fornyet ilt til hjernen. Alt sammen, mens eleverne leger og interagerer med hinanden. Brug Kluddermors Julebrainbreaks.

 

Juleværksteder med matematik: Lav juleværksteder med fokus på forskellige matematiske grundbegreber.

- Talværkstedet: Lad børnene udforske tal ved at skrive dem efter forlæg og udfylde manglende tal på en tallinje, inddrag Kluddermors Juletal, Julestrimler og Julenumre.

- Mængdeværkstedet: Træn optælling af juleting/billeder og træn tegnene for større end, mindre end og lig med ved hjælp af Kluddermors Julemængder, Juletegn og s. 28-30 i Julemappen.

- Måleværkstedet: Lad børnene træne måling ved at bruge en lineal til at måle forskellige julefigurer eller billeder. Brug Kluddermors Julemåling og medbring selv andre julekonkreter.
Kombinatorikværkstedet: Træn logisk tænkning og kombinatorik ved hjælp af Kluddermors Julekombinatorik og s. 14-15 og 37-38 i Julemappen.

- Mønsterværkstedet: Lad børnene danne julemønstre og styrke deres mønsterforståelse. Få inspiration på s. 26-27 og 35-36 i Julemappen.

- IQværkstedet: Placér ni julebilleder i en 3x3-rude på en sådan måde, at hvert billede kun vises én gang i hver række og kolonne, som man gør i Sudoku. Få inspiration på s. 31-32 i Julemappen.
- Geometriværkstedet: Udforsk julens former og sæt dem sammen i en collage eller en tabel. Brug udklip fra forskellige reklamer og find inspiration på s. 33-34 i Julemappen.

Lav en hyggelig julebageaktivitet hvor børnene integrerer forskellige matematiske begreber som måling, geometri, tid og antonymer som let/tung, tom/fuld, kold/varm osv. De kan lære at veje ingredienser, bruge matematiske termer som "deciliter" og "kilogram," udføre enkle regneøvelser og diskutere forholdet mellem ingredienserne. Ved brug af udstiksforme introduceres også geometriske figurer. Under bagningen tages en samtale om tid og temperatur, og under pyntningen kan børnene udforske symmetri og mønstre. I Kluddermors Julemappe s. 41 finder du en opskrift på peberkager.

 

Skrivning af bogstaver: Lad børnene øve sig i at skrive store og små bogstaver på laminerede kort med julemotiv. Giv hvert barn et eller flere laminerede kort, der viser alfabetet med stiplede bogstaver, og udstyr dem med en boardmarkerpen. Efter at have skrevet bogstaverne på pladerne kan børnene viske bogstaverne ud og gentage processen. Brug Kluddermors Julealfabet og Juleskriblerier til denne øvelse.

 

Julens farver: Børnene udforsker julens farver ved at identificere og navngive farverne, der er typiske for julen. De kan arbejde med billeder, ting eller fotos der repræsenterer elementer som røde julekugler, grønne juletræer og hvide snefnug. Målet er at forbinde farverne med juletemaet, hvilket ikke kun styrker farvegenkendelsen, men også skaber en hyggelig forbindelse til juletiden. Til slut arbejder børnene selvstændigt med Kluddermors Julemappe s. 4-5.

 

Julens kategorier: Børnene opfordres til at kategorisere forskellige juleelementer i grupper. Dette kan omfatte opgaver som at gruppere julepynt, julemad eller dyr forbundet med julen. Aktiviteten fremmer organisatoriske færdigheder og kognitiv forståelse, da børnene skal tænke kritisk på, hvordan de vil opdele de forskellige elementer i passende kategorier. Det skaber også en mulighed for at diskutere julens mange aspekter og udvikle sproglige færdigheder i processen. Til slut arbejder børnene selvstændigt med Kluddermors Julemappe s. 10-11.

 

Julestavelser: Lær børnene at klappe stavelser med juleord. Lav en liste med forskellige juleord, og lad børnene klappe stavelserne i hvert ord. Aktiviteten kan udføres i små grupper, hvor børnene deltager i fællesskab og lærer af hinanden. Til slut løses opgaven på s. 22-23 i Julemappen.

 

Sproglig opmærksomhed: Har barnet brug for at træne grundlæggende sprogfærdigheder, så prøv evt. følgende muligheder:

- Ordforråd og kommunikation (Kluddermors Juletidskort)

- Forholdsord (Kluddermors Nissegemmeleg)

- Billedsymboler (Kluddermors Julesymboler og s. 9 i Julemappen)

- Billedmatch (Kluddermors Julematch)

- Sekvenskort (S. 12-13 i Julemappen)

Julesange: Lad børnene synge julesange med gentagne lyde eller rim for at styrke auditive færdigheder og fremme sprogudvikling. Deltagelse i sangene træner udtale og udvider ordforråd, mens den gentagne lydstruktur opbygger en vigtig rytmisk bevidsthed for senere læsefærdigheder. Derefter skal børnene identificere og lege med rimordene fra sangene, for på denne måde at indøve lydene og styrke deres sproglige opmærksomhed. Aktiviteten slutter med selvstændigt arbejde. Brug opgaven fra Kluddermors Julemappe s. 20-21 til inspiration og sæt selv flere rimord på.