Girl Drawing

Fra Forlaget Kluddermor til alle jer!

Forlaget Kluddermor har besluttet, at alle skoler og institutioner skal kunne være med uanset økonomi, så alle børn får mulighed for at udvikle god sproglig opmærksomhed og et solidt læsefundament.

Derfor udgiver Forlaget Kluddermor en række GRATIS kopimaterialer.

Vi beder som altid om, at I husker at indberette til COPYDAN, hvis jeres skole er udtaget. På denne måde får vi mulighed for fortsat at udvikle gode og gennemarbejdede læringsmaterialer til jer og alle jeres elever.

 

God fornøjelse :-)

Det skriver kunderne til Forlaget Kluddermor

 

"Jeg skriver til dig, fordi jeg i min 0. Klasse har arbejdet både med din efterårsmappe og til sidst Halloweenmappen. Børnene elsker det simpelthen. Jeg har flere, der dropper legetimen fordi de gerne vil arbejde i mapperne. Så tusind tak for dit arbejde. Hvis du laver en fortsættelse er min klasse bare så klar.
Så mange tak for et dejligt materiale." Bodil Steiner Bruun

”Arbejder i 0. Klasse og bruger mange af jeres materialer. Super gode og billige.” A.M.
”Gode gennemarbejdede materialer. ” I.S.
”Fantastiske spil. Mine klasser har stor glæde af dem .”
”Jeg har købt den store skolepakke til min børnehaveklasse. Jeg bruger spil og opgaver hver dag, og er rigtig glad for dem. De er nemme for børnene at forstå og selv at lave. Jeg har lamineret dem, og lagt dem i plastlommer, så børnene selv kan vælge. Bruger man Ugeskema, er de også perfekte. Jeg er KÆMPEFAN ♥️ ” R.H.
”Er vild med de forskellige opgaver!!! Arbejder i en 0. klasse og bruger ofte disse materialer. Fortsæt endelig med at udvikle” G.O.
”Fantastisk materiale. Det kræver noget forberedelse med laminering og klip, men så er der også mange timers anvendelsesmuligheder for børnene.” M.K.
”Rigtig motiverende for de elever der allerede synes skolen er træls. ” P.V.
”Arbejdet med lyd/bogstav/ord er lidt svært for mange og jeres materialer er bare fantastiske, overskuelige og farverige og de dækker bredt .” M.J.
”Fordi: selvom livet er fyldt med udfordringer, så kan det godt være sjovt og lærerigt. ” A.H.
”Min gode og dygtige kollega har præsenteret mig for jeres fantastiske materialer. Vi har allerede indkøbt disse og vores børn har stor glæde og udbytte af dem. ” J.G.
”Jeg bruger allerede flere af Kluddermors materialer, og de er simpelthen fantastiske, nemme at gå til, eleverne er aktive og de er sjove. ” L.S.
”Det er jo mega gode materialer!!” J.B.
”Åh det var så svært at vælge. Ville helst have valgt det hele til min specialklasse.” C.B.
(De fulde navne ses på Forlaget Kluddermors Facebookside)

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest
  • YouTube

 Forlaget Kluddermors 

GRATIS materialer

Alle Kluddermors Skole Bole Bøger

0,- kr. (normalpris 120,- kr.)

Kluddermors Skole Bole Bøger er en serie på i alt fire forskellige ”Skole Bole Bøger”, som giver førskolebørn, skolebegyndere og børn i specialundervisningen mulighed for at træne koncentration, opgaveløsning og sortering. Serien er bevidst meget simpelt opbygget, så barnet på denne måde oplever glæden ved at kunne arbejde selvstændigt. I serien arbejdes med farver, former, overbegreber og forholdsord.

Materialet henvender sig til de ældste børnehavebørn, 0. klasse og specialundervisningen. Det er velegnet til selvstændigt arbejde eller mindre børnegrupper med behov for ekstra støtte. Til sidstnævnte børnegruppe kan yderligere differentieres ved at bruge færre billedkort pr. side, helt ned til to kort.

NB! Husk at indberette alle Forlaget Kluddermors materialer til COPYDAN, hvis din skole/institution er udtaget.

Kluddermors Hjælpepakke

0,- kr. (værdi 440,- kr.)

Pga. den helt særlige situation i foråret 2020 udgav Forlaget Kluddermor denne GRATIS HJÆLPEPAKKE til alle som sad derhjemme og havde brug for skolerelevante aktiviteter til de yngste skolebørn samt ældste børnehavebørn.

Pakken indeholder over 20 forskellige klippe-klistre-opgaver til rigtig mange timers leg og læring. ​

NB! Husk at indberette Forlaget Kluddermors materialer til COPYDAN, hvis din skole/institution er udtaget.

Kluddermors Solplakat

0,- kr.

Denne vokalforvekslingsplakat hører til serien ”Kluddermors Spilunivers”, der består af i alt 10 spil, som alle understøtter udviklingen fra semifonetisk læser til lydbaseret læser.

På plakaten vises, hvordan vokaler kan ændre sig fra lyd/udtale til skrift. Nogle vokaler skrives anderledes end de lyder, andre ikke. Dette får eleven mulighed for at indlære og huske med denne plakat, som kan placeres et synligt sted i klassen. Plakaten bygger på spillet ”Vokalsolen”, som sammen med ”Vokalmånen” give et grundlæggende indblik i vokalernes forvekslingsmuligheder.

Du kan vælge at modtage spillet ”Vokalsolen” GRATIS i din indbakke, ved at følge anvisningerne i det downloadede materiale.

NB! Husk at indberette Forlaget Kluddermors materialer til COPYDAN, hvis din skole/institution er udtaget.

Kluddermors Klemmebøger IV

0,- kr. (normalpris 30,- kr.)

I ”Kluddermors Klemmebøger IV” arbejdes med læsning af sætninger med ord på max tre bogstaver. Vælg selv om dine elever skal have store eller små bogstaver. Materialet er en del af en serie på i alt 10 “Klemmebøger”, som giver nylæsere mulighed for at træne de grundlæggende trin i læseprocessen og blive sikre og reflekterende læsere. Samtidig giver det dig som lærer et hurtigt indblik i dine elevers læseudvikling.

I serien trænes læsning af ord og sætninger på to til fire bogstaver, rimsætninger, sammensatte ord, konsonantklynger samt længere rim og remser. Ved at vælge ét rigtigt udsagn ud af tre mulige, trænes eleverne i at reflektere over det læste, billedafkode samt læse mellem linjerne.

Se i øvrigt ”Kluddermors Læseslange” for et samlet overblik over de 30 trin i læseprocessen. Læseslangen kan downloades gratis hos bubbleminds.dk.

Målgruppe

Materialet henvender sig til elever i 0 til 2. klasse, specialundervisningen samt dansk som andetsprog. Det er velegnet til selvstændigt arbejde eller mindre børnegrupper med behov for ekstra støtte.

Anvendelse

Print ud, laminér og klip de 2×12 klemmebøger ud. Køb nogle tøjklemmer og I er i gang. Materialet kan bruges igen og igen. Lad eleverne arbejde selvstændigt eller to og to. Efter opgaverne er løst kan eleverne evt. bytte og tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet læring.

Materialet er på 15 sider, heraf 12 opgavesider med i alt 2×12 Klemmebøger.

NB! Husk at indberette Forlaget Kluddermors materialer til COPYDAN, hvis din skole/institution er udtaget.

Kluddermors Rebusklemmer II 

0,- kr. (normalpris 25,- kr.)

I ”Kluddermors Rebusklemmer II” arbejdes med ordenes udlyd. Elever, som har brug for at øve udlyde og fonemudskilning, kan vha. dette materiale få indblik i de enkelte lydes betydning for ordet. Denne forståelse for lydenes rolle er et essentielt punkt, når der arbejdes med den fonologiske opmærksomhed.

“Kluddermors Rebusklemmer II” er en del af en serie på otte materialer. Du finder dem samlet lige her: https://bubbleminds.dk/produkt/alle-kluddermors-rebusklemmer/

Materialet er også en del af Forlaget Kluddermors Læseprogram, hvor der arbejdes med udviklingen fra legelæser til lydbaseret læser. Se ”Kluddermors Læseslange” for et samlet overblik over de 30 trin i udviklingen fra legelæser, førlæser og semifonetisk læser til lydbaseret læser. Læseslangen kan downloades gratis på bubbleminds.dk.

Målgruppe

Materialet henvender sig til elever i 0. og 1. klasse, samt elever i specialundervisningen, som arbejder med det  første kendskab til fonemudskilning. Det er velegnet til selvstændigt arbejde eller mindre elevgrupper med behov for ekstra støtte.

Anvendelse

Print ud, laminér og klip de 18 rebusopgaver ud. Køb en række tøjklemmer og du er i gang. Lad eleverne arbejde selvstændigt eller to og to. Når opgaverne er færdige kan eleverne evt. bytte og tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet læring.

NB! Husk at indberette Forlaget Kluddermors materialer til COPYDAN, hvis din skole er udtaget. På forhånd tak 

Kluddermors Læseslange

0,- kr.

”Læseslangen” er en oversigt over hele Forlaget Kluddermors Læseprogram, som består af i alt 192 læseudviklende materialer fordelt på 30 trin. Hvert trin bygger videre på den viden eleven allerede har tilegnet sig fra tidligere trin. Ved på denne måde at dele læseindlæringen op i trin, springer eleven ikke vigtige områder over. Dermed opbygges et solidt læsefundament og et funktionelt bogstavkendskab, som skal danne grundlag for hele elevens videre læsetræning. Materialerne har en langsomt stigende progression og hjælper eleven med at gå i dybden med én ting ad gangen. Læseslangen indeholder en beskrivelse af hvert trin i læseprocessen, samt en afkrydsningsliste, en arbejdstavle og en lærervejledning, alt til fri deling og kopiering.

Til Læseslangen hører også Kluddermors Arbejdstavler. Her får alle indskolingselever en tydelig opgaveoversigt og en visuel struktur, som hjælper eleverne med at fastholde fokus i undervisningen. Arbejdstavlerne er et redskab, som hjælper med at synliggøre, hvilke tre materialer eleven p.t. skal arbejde med. Især yngre elever, samt børn med særlige behov, kan have brug for denne hjælp og visuelle støtte til at bevare opmærksomheden og holde koncentrationen.

Materialerne i Læseslangen er rettet mod elever i 0. og 1. klasse, specialundervisningen og dansk som andetsprog, som arbejder med sproglig og fonologisk opmærksomhed, samt den første læsning. Med andre ord – ALLE elever, som har brug for at knække læsekoden!

Lad barnet gennemgå alle 30 læseudviklende trin og støt processen ved at synliggøre, hvor langt barnet er nået i læseprogrammet. Til dette formål anvendes afkrydsningslisten, hvor barnet (eller læreren) krydser alle de materialer af barnet har afsluttet. Hver gang et helt trin afsluttes, kan barnet farvelægge den pågældende cirkel på sin egen Læseslange. På denne måde synliggøres barnets læseudvikling både i forhold til barnet selv, lærerens evaluering og forældresamarbejdet.

Alle materialerne til Kluddermors Læseprogram kan købes samlet i Kluddermors Læselicens

Husk at indberette alle Forlaget Kluddermors materialer til COPYDAN, hvis din skole/institution er udtaget.

Kluddermors Sætningsklemmer III

0,- kr. (normalpris 30,- kr.)

Dette materiale er tredje del af serien ”Kluddermors Sætningsklemmer”, hvor der arbejdes med sætningslæsning.  Elever, som har brug for at øve afkodning af korte sætninger samt læseforståelse, kan vha. dette materiale træne de overordnede strategier.

Serien ”Kluddermors Sætningsklemmer” har en langsomt stigende progression, og bevæger sig fra ord på to bogstaver til tre, og fire bogstaver (i dette materiale), samt konsonantklynger i det følgende.

Målgruppe

Materialet henvender sig til elever i 0. og 1. klasse, samt specialundervisningen og dansk som andetsprog. Det er velegnet til selvstændigt arbejde eller mindre elevgrupper med behov for ekstra støtte.

Anvendelse

Print ud, laminér og klip de 15 klemmekort ud. Køb en række tøjklemmer og du er i gang. Lad eleverne arbejde selvstændigt eller to og to. Når opgaverne er færdige kan eleverne evt. bytte og tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet læring.

Husk altid at indberette alle Forlaget Kluddermors materialer til COPYDAN, hvis din skole er udtaget. På forhånd tak.

Kluddermors Fonemskole

0,- kr. (normalpris 270,- kr.)

I Kluddermors Fonemskole får dine elever mulighed for at opbygge et funktionelt bogstavkendskab og få en grundlæggende forståelse for bogstavernes navn, udseende, form og lyd.

Første del af serien beskæftiger sig med vokalerne. Eleverne skal lære at skelne mellem de ni vokaler og kunne lydere sig frem til vokalen i et ord, i første omgang vha. forlydsbestemmelse. Ved på denne måde at træne eleverne i at identificere vokaler i forlyd, kobles de lidt abstrakte lyde på noget langt mere konkret, nemlig ord og billeder fra børnenes egen begrebsverden.

Kluddermors Fonemskoles første del består af i alt 9 vokalbøger/hæfter (á 7 opgavesider hver), hvor eleverne bliver præsenteret for vokalerne og deres lyde. Hvor det overhovedet er muligt er ordenes forlyde lydrette – så ord som f.eks. OST og ENGEL vil ikke indgå. Men der vil forekomme enkelte undtagelser, da der ellers ikke vil være ord nok til hvert bogstav.

NB! Husk altid at indberette Forlaget Kluddermors materialer til COPYDAN, hvis din skole/institution er udtaget.

Skriv til os på:

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest
  • YouTube

©2020 by Forlaget Kluddermor. Proudly created with Wix.com