top of page
side06.jpg

Velkommen til Forlaget Kluddermors månedsside. Her kan du få gode tips og idéer til din undervisning, samt finde et væld af brugbare materialer og undervisningsaktiviteter, der passer til juni måned. De fleste af aktiviteterne stammer fra mit eget 25 år lange arbejdsliv som speciallærer og er derfor gennemprøvede og direkte klar til brug. I teksterne findes forslag til forskellige materialer, som du finder via shopstriben herunder.

15 juniaktiviteter

 1. Skolestartsmappen: Har du nye skolestartere kan I med fordel give jer i kast med Kluddermors Skolestartsmappe allerede nu. I Kluddermors Skolestartsmappe får børnene mulighed for at arbejde med 15 forskellige fagområder gennem opgaver, som er tilpasset det 5-6 årige barns kognitive og sproglige niveau.
   

 2. Sommermappen: Lad eleverne træne selvstændig opgaveløsning med Kluddermors Sommermappe. I materialet arbejdes bl.a. med sproglig opmærksomhed, alfabetet, bogstavgenkendelse, forlyde, afkodning af småord, mønstergenkendelse, mængdeforståelse, størrelser og logisk tænkning.
   

 3. Fokus på vokalforveksling: Lad eleverne spille læringsspillet Vokalsolen og få et grundlæggende indblik i vokalernes forvekslingsmuligheder, samtidig med at der trænes samarbejde, turtagning og social interaktion.
   

 4. Sommerlæsning: Arbejd med letlæsningsbogen Ib og Pi med fly, med tilhørerende opgavehæfte og spil. Bogen har et hyggeligt ferietema, som kan danne basis for en snak om, hvad eleverne skal lave i sommerferien.
   

 5. Sommerskrivning: Lad eleverne sidde to og to i klassen eller udendørs i solen og skrive på Kluddermors Sansesætninger. Eleven får her 10 forskellige sommerbilleder, og skal selv danne sig en forestilling om, hvordan sommeren ser ud, lugter, lyder osv. baseret på elevens egne forestillinger og oplevelser.
   

 6. Bogstavplakater: Gør klasseværelset klar til det nye skoleår. Kluddermors Retroalfabet består at 28 alfabetkort i A4 størrelse til ophæng i klassen. Hvert kort indeholder både det store og det lille bogstav, samt fire forlydsord. Retroalfabetet hjælper barnet til en begyndende bogstavgenkendelse samt en fonologisk opmærksomhed og er samtidig dekorativt i ethvert lokale.
   

 7. Opgavehæfter: Er du klar med elevernes opgavehæfter til næste skoleår. Forlaget Kluddermors nye serie Fonemfabrikken har fokus på den allerførste læsning. Fonemfabrikken består af fem hæfter, der er struktureret i overensstemmelse med Linnea Ehris fire læsefaser. Hvert hæfte fokuserer på én specifik fase, for at skabe en sammenhængende progression gennem læseudviklingen. Derudover vil hvert hæfte integrere udvalgte læsetrin fra Kluddermors Læseslange.
   

 8. Geometri og former: Lav et orienteringsløb, som giver eleverne mulighed for at træne matematisk- logisk tænkning samtidig med, at de udforsker skolens omgivelser. Giv eleverne et oversigtskort over posterne og lad dem finde og løse opgaverne på de forskellige poster rundt omkring skolen. Find posterne og se hele forklaringen i Kluddermors Matematikløb I.
   

 9. Matematiske ord og begreber: Lav en skattejagt og lad eleverne  søge efter de forskellige poster til Kluddermors Matematikløb II rundt omkring i skolegården og løse opgaverne på posterne. De diskuterer og noterer deres svar på svarkortene, som gennemgås i fællesskab, når skattejagten er slut.
   

 10. Tal og mængdeforståelse: Lav et stjerneløb, som tager udgangspunkt i Kluddermors Matematikløb III. Eleverne udfører løbet udendørs ved at finde og løse opgaverne på de laminerede kort rundt omkring i skolegården. Du udgør selv centrum i løbet, og guider eleverne videre til hver af de 12 poster.
   

 11. Addition og 10'ervenner: Lav stafetløb med matematisk indhold. Eleverne står i to rækker/hold, evt. på gangen eller i skolegården. Hvert hold har et svarkort og en whiteboardtush. En elev fra hvert hold løber ned, og trækker et kort, som tages med tilbage til holdet. Her finder eleverne i fællesskab frem til det rigtige svar, som skrives på det fælles svarkort. Derefter må næste elev løbe. Find kortene og se hele forklaringen i Kluddermors Matematikløb IV.
   

 12. Subtraktion og tallinjer: Kombinér fysisk aktivitet med matematisk- logisk tænkning. Del eleverne op i to hold og lav et keglestafetløb.
  En elev fra hvert hold skal vælge et billede, og løbe ned og finde billedets matchende svar, som ligger gemt et sted under 12 kegler. Man løfter kegler og leder til der er et match. Når der er et match vendes tilbage til holdet og den næste løber. Holdene fortsætter med at løbe, indtil alle kort er matchet korrekt. Find kortene og se hele forklaringen i Kluddermors Matematikløb V.

   

 13. ABCskrivning: Giv eleverne en struktureret gennemgang af fonemlydene, kombineret med differentierbare skriveøvelser. Kluddermors nye SkriveABC udgør et nyttigt redskab i den tidlige skriftsprogsudvikling, og kan med fordel bruges til denne aktivitet. Eleverne kan evt. sidde i par og skrive på hver deres ark, mens de taler sammen om det, de ser på billederne. Her kan let differentieres, idet hver elev skriver enten ord eller sætninger efter evne, samt anvender sætningsstartere efter behov.
   

 14. Små skrivebøger: Lad eleverne sidde i klassen eller udenfor i solen og arbejde selvstændigt i hver deres lille Skrivebog. Giv eleverne lim, saks og blyant, og lad dem hver især skrive efter forlæg, læse, danne sætningsforståelse, søge efter billeder, klippe ud og klistre dem i bogen. Kluddermors Lille Skrivebog kan efterfølgende tages med hjem til far og mor, hvor barnet kan træne oplæsning.
   

 15. Naturskema: Lav et simpelt observationsskema, hvor børnene dag for dag kan notere ned, hvilke sommerfænomener de ser, såsom blomster, insekter eller spirende planter. Fokuser på at finde og observere dyrelivet omkring skolen, såsom fugle, sommerfugle eller frøer. Børnene kan notere deres observationer ned i et lille naturhæfte og skrive og tegne til.

Er du klar til et år fyldt med leg og læring? 
Med Kluddermors Årsabonnement er du allerede godt på vej!

IMG_7906.jpg
external-file_edited.jpg

Med "Kluddermors Årsabonnement" får ALLE medarbejdere på skolen ubegrænset adgang til SAMTLIGE af Forlaget Kluddermors over

500 PDF-materialer til en værdi af over 10.000 kr.

Her kan I frit vælge at fordybe jer i Kluddermors Læseprogram, førskolematerialerne, Ib og Pi serien, kopisiderne, sprogmaterialerne, læringsløbene, spillene, matematikmaterialerne, årstidsmaterialerne og meget mere. Med andre ord: ALLE Kluddermors over 500 PDF-materialer vil være tilgængelige for jer!

Som abonnementsskole får I følgende fordele:

🔑 Frigør forberedelsestid: Med vores årsabonnement behøver du ikke længere bruge timer på at skabe undervisningsmaterialer fra bunden. Alt er omhyggeligt udarbejdet og klar til brug.

📚 Læringsmål: Vores indhold er ikke blot sjovt, men også lærerigt. Alt er skabt i overensstemmelse med folkeskolens Fælles mål, så børnene udvikler sig, mens de leger.

🌈 Månedens materialer: Vores månedsside præsenterer dig for nye undervisningsidéer og månedsmaterialer, der kan give din undervisning et friskt pust.

🧰 Individuel tilpasning: Du kan tilpasse vores materialer til hver af dine elevers individuelle behov og kognitive udviklingsalder, og dermed skabe en differentieret undervisning, der tilgodeser hver enkelt elev.

🥇 Først til mølle: Som årsabonnent får du adgang til Kluddermors nyeste materialer før alle andre. Hver måned lægger vi nye inspirerende materialer på siden, som i første omgang kun er tilgængelige for vores årsabonnenter.

👌Ønsker du en mere effektiv og inspirerende undervisning?

Udfyld formularen og bestil dit årsabonnement allerede i dag!

Abonnementet løber over en 12-måneders periode fra den dato, hvor aftalen indgås. Hos Forlaget Kluddermor ser vi frem til at byde DIG og din skole velkommen til Kluddermors Årsabonnement.

Pris pr. skole kr. 3.196,- årligt ex moms

Her kan du læse mere om Kluddermors spritnye opgavehæfter "Fonemfabrikken 1-5" 

gråhvidt banner.png
fonemfabrikken.png
Fonemfabrikken

Forlaget Kluddermors nye opgavehæfter, Fonemfabrikken, består af fem arbejdshæfter på hver 32 sider, der er struktureret i overensstemmelse med Linnea Ehris fire læsefaser. Hvert hæfte fokuserer på én specifik fase, for at skabe en sammenhængende progression gennem læseudviklingen. Derudover vil hvert hæfte integrere udvalgte læsetrin fra Kluddermors Læseslange.
Herunder kan du se indholdet af de fem hæfter. Pris pr. hæfte er 39,60 ex moms. Årsabonnenter får 25% rabat.