Kluddermors Læseslange

”Læseslangen” er en oversigt over hele Forlaget Kluddermors Læseprogram, som består af i alt 192 læseudviklende materialer fordelt på 30 trin. Hvert trin bygger videre på den viden eleven allerede har tilegnet sig fra tidligere trin. Ved på denne måde at dele læseindlæringen op i trin, springer eleven ikke vigtige områder over. Dermed opbygges et solidt læsefundament og et funktionelt bogstavkendskab, som skal danne grundlag for hele elevens videre læsetræning. Materialerne har en langsomt stigende progression og hjælper eleven med at gå i dybden med én ting ad gangen. Læseslangen indeholder en beskrivelse af hvert trin i læseprocessen, samt en afkrydsningsliste, en arbejdstavle og en lærervejledning.

Klik på cirklerne for at læse mere

Klik på billederne for at læse mere

læseslangen_forsiden.jpg

Klik på billederne for at læse mere

læseslangen_forsiden.jpg

Klik på billederne for at læse mere

læseslangen_forsiden.jpg

Klik på billederne for at læse mere

læseslangen_forsiden.jpg

Klik på billederne for at læse mere

læseslangen_forsiden.jpg

Klik på billederne for at læse mere

læseslangen_forsiden.jpg

Klik på billederne for at læse mere

læseslangen_forsiden.jpg

Klik på billederne for at læse mere

læseslangen_forsiden.jpg

Klik på billederne for at læse mere

læseslangen_forsiden.jpg

Klik på billederne for at læse mere

læseslangen_forsiden.jpg

Klik på billederne for at læse mere

læseslangen_forsiden.jpg

Klik på billederne for at læse mere

læseslangen_forsiden.jpg

Klik på billederne for at læse mere

læseslangen_forsiden.jpg

Klik på billederne for at læse mere

læseslangen_forsiden.jpg

Klik på billederne for at læse mere

læseslangen_forsiden.jpg

Klik på billederne for at læse mere

læseslangen_forsiden.jpg

Klik på billederne for at læse mere

læseslangen_forsiden.jpg

Klik på billederne for at læse mere

læseslangen_forsiden.jpg

Klik på billederne for at læse mere

læseslangen_forsiden.jpg

Klik på billederne for at læse mere

læseslangen_forsiden.jpg

Klik på billederne for at læse mere

læseslangen_forsiden.jpg