top of page
Efterårsmappen på ukrainsk

Efterårsmappen på ukrainsk

kr 0,00Pris
Moms Inkluderet

У Kluddermor's Autumn Folder учень отримує можливість працювати з 15 різними предметними областями за допомогою завдань, які адаптовані до когнітивного та мовного рівня 5-6-річної дитини.

Декілька завдань структуровані настільки інтуїтивно, що учень може почати сам і таким чином тренувати розуміння завдань і логічне мислення. Запитайте напр. «Як ви думаєте, що тут робити?». За потреби дорослий може прочитати текст уголос і пояснити, про що йде мова в завданні.


В осінньому портфоліо опрацьовуються наступні напрямки:

Передписьмові вправи
Розпізнавання образів
Збіг тіней
Характеристика пір року
Розпізнавання зображень
Головоломки
Візуальна дискримінація
Координація око-рука
Розміри
Склади
Великі та малі літери
Чутка
Цифри та кількості
Математично-логічне мислення

застосування

Роздрукуйте стільки наборів, скільки вам потрібно, складіть папери в папки, і ваш новий матеріал готовий. Нехай учні працюють самостійно або в парах. Після розв’язання завдань учні можуть перевірте відповіді один одного. Таким чином відбувається оновлене навчання.

 

I Kluddermors Efterårsmappe får eleven mulighed for at arbejde med 15 forskellige fagområder gennem opgaver, som er tilpasset det 5-6 årige barns kognitive og sproglige niveau. Flere af opgaverne er så intuitivt opbygget, at eleven selv kan gå i gang, og dermed træne opgaveforståelse og logisk tænkning. Spørg f.eks. ”Hvad tror du, man skal gøre her?”. Ved behov kan en voksen læse teksten højt og forklare, hvad opgaven går ud på.

 

I Efterårsmappen arbejdes med følgende områder: · Førskriveøvelser· Mønstergenkendelse· Skyggematch· Årstidernes kendetegn· Billedgenkendelse· Puslespil· Visuel diskrimination· Øje-hånd koordination· Størrelser· Stavelser· Store og små bogstaver· Forlyde· Tal og mængder· Matematisk-logisk tænkning

 

Anvendelse

Print ud i så mange sæt du behøver, sæt papirerne i mapper og du er klar med dit nye materiale. Lad eleverne arbejde selvstændigt eller to og to. Efter opgaverne er løst kan eleverne evt. tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet læring.

 

Billederne i mappen er alle "royalty free” fra henholdvis: openclipart.org, shutterstock.com, pixabay.com og freepik.com

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

 

Er du årsabonnent går du til hurtig download HER

pil rød.png
bottom of page