top of page
Kluddermors Efterårsmappe 2023

Kluddermors Efterårsmappe 2023

kr 0,00Pris
Moms Inkluderet

I Kluddermors Efterårsmappe får eleven mulighed for at arbejde med 15 forskellige fagområder gennem opgaver, som er tilpasset det 5-6 årige barns kognitive og sproglige niveau. Flere af opgaverne er så intuitivt opbygget, at eleven selv kan gå i gang, og dermed træne opgaveforståelse og logisk tænkning. Spørg f.eks. ”Hvad tror du, man skal gøre her?”. Ved behov kan en voksen læse teksten højt og forklare, hvad opgaven går ud på.

 

I Efterårsmappen arbejdes med følgende områder:

· Førskriveøvelser

· Mønstergenkendelse

· Skyggematch

· Årstidernes kendetegn

· Billedgenkendelse

· Puslespil

· Visuel diskrimination

· Øje-hånd koordination

· Størrelser· Stavelser

· Store og små bogstaver

· Forlyde· Tal og mængder

· Matematisk-logisk tænkning

 

Anvendelse:

Print ud i så mange sæt du behøver, sæt papirerne i mapper og du er klar med dit nye materiale. Lad eleverne arbejde selvstændigt eller to og to. Efter opgaverne er løst kan eleverne evt. tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet læring.


Billederne i mappen er alle "royalty free” fra henholdvis: openclipart.org, shutterstock.com, pixabay.com og freepik.com

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

 

Er du årsabonnent går du til hurtig download HER

pil rød.png
bottom of page