top of page
Kluddermors Påskedansk

Kluddermors Påskedansk

kr 0,00Pris

Formål med materialet

Dette materiale er en del af Forlaget Kluddermors ”Temamapper”, hvor der arbejdes med danskfaget ud fra særlige interesseområder, eller årligt tilbagevendende begivenheder, i dette tilfælde ”påsken”.

I materialet arbejdes med rimord, afkodning af småord, kobling af ord og billede, bogstavgenkendelse, skrivning, læsning, almen viden, sætningsdannelse og                  PC-kundskaber. Hver opgave har en beskrevet vejledning. Elever som endnu ikke har knækket læsekoden, kan have brug for hjælp til at læse og forstå disse vejledninger. Lad evt. eleverne hjælpe hinanden med læsningen. På denne måde kan der let differentieres indenfor samme materiale, og der er udfordringer til alle.

 

Målgruppe

Materialet henvender sig til elever i 0. og 1. klasse, samt specialundervisningen, og er velegnet til selvstændigt arbejde eller mindre elevgrupper med behov for ekstra støtte.

 

Anvendelse

Print ud og sæt evt. materialet i en mappe, eller hæft siderne sammen. Lad eleverne arbejde selvstændigt eller to og to. Efter opgaverne er løst kan eleverne bytte indbyrdes og tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet læring.

 

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

 

Billederne i materialerne er alle "royalty free” fra henholdvis: https://openclipart.org/, https://pixabay.com/ og https://www.freepik.com/graphicsrf

 

Materialet består af 17 opgavesider.

pil rød.png
bottom of page