top of page
Kluddermors Skolestartsmappe

Kluddermors Skolestartsmappe

kr 0,00Pris

I Kluddermors Skolestartsmappe får eleven mulighed for at arbejde med 15 forskellige fagområder gennem opgaver, som er tilpasset det 5-6 årige barns kognitive og sproglige niveau.

 

Flere af opgaverne er intuitivt opbygget, så eleven selv kan gå i gang, og dermed træne opgaveforståelse og logisk tænkning. Spørg f.eks. ”Hvad tror du, man skal gøre her?”. Ved behov kan en voksen læse teksten højt og forklare, hvad opgaven går ud på.

Ved at understøtte elevens sprogtilegnelse dannes grundlag for den skriftsproglige udvikling.

 

I Skolestartsmappen arbejdes med følgende områder:

· Førskriveøvelser

· Mønstergenkendelse

· Mig og mine sanser

· Årstidernes kendetegn

· Billedgenkendelse

· Former og farver

· Overbegreber

· Eventyr vs virkelighed

· Størrelser

· Rim

· Sammensatte ord

· Stavelser

· Store og små bogstaver

· Tal og mængder

· Matematisk-logisk tænkning

 

Målgruppe

Mappen henvender sig til de yngste skolebegyndere, de ældste børnehavebørn, specialundervisningen og dansk som andetsprog. 

 

Anvendelse

Print ud i så mange sæt du behøver, sæt papirerne i mapper og du er klar med dit nye materiale. Lad eleverne arbejde selvstændigt eller to og to. Efter opgaverne er løst kan eleverne evt. tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet læring.


Billederne i mappen er alle "royalty free” fra henholdvis: openclipart.org, shutterstock.com, pixabay.com og freepik.com

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

 

Er du årsabonnent går du til hurtig download HER

bottom of page