top of page
Kluddermors Sommermappe på ukrainsk

Kluddermors Sommermappe på ukrainsk

kr 0,00Pris

Hos Forlaget Kluddermor har vi valgt at oversætte vores årstidsmapper til ukrainsk, som en hjælp og støtte til alle ukrainske flygtningebørn i Danmark. Vi har brugt "google translate", men har allerede fået gode tilbagemeldinger på oversættelsen fra ukrainske gæstelærere i Danmark.

 

Призначення матеріалу Цей матеріал є частиною «Тематичних пакетів» Forlaget Kluddermor, де ми працюємо зі святами, традиціями та сезонами, у даному випадку «літом». Матеріал включає з лінгвістичною увагою, алфавітом, розпізнаванням букв, прийменниками, розшифровкою невеликих слів, розпізнаванням образів, кількісним розумінням, величинами та логічним мисленням. Кожне завдання має невеликий посібник. Студентам, які ще не зламали код для читання, може знадобитися допомога, щоб прочитати та зрозуміти ці посібники. Нехай evt. учні допомагають один одному з читанням. Таким чином, можна легко розрізнити один і той самий матеріал, і для кожного є проблеми. Аудиторія Матеріал розрахований на учнів 0 та 1 класів, а також спеціальної освіти та підходить для самостійної роботи або невеликих учнівських груп, які потребують додаткової підтримки. Застосування Роздрукуйте і при необхідності покладіть. матеріал у папці або скріпіть сторінки разом. Дозвольте учням працювати самостійно або в парах. Після розв’язання завдань учні можуть. поміняйтеся один з одним і перевіряйте відповіді один одного. Таким чином відбувається оновлення навчання. Насолоджуйтесь :-)

 

Materialet er en del af Forlaget Kluddermors ”Temapakker”, hvor der arbejdes med højtider, traditioner og årstider, i dette tilfælde ”sommer”.

 

I materialet arbejdes bl.a. med sproglig opmærksomhed, alfabetet, bogstavgenkendelse, forlyde, afkodning af småord, mønstergenkendelse, mængdeforståelse, størrelser og logisk tænkning. Hver opgave har en lille vejledning. Elever som endnu ikke har knækket læsekoden, kan have brug for hjælp til at læse og forstå disse vejledninger. Lad evt. eleverne hjælpe hinanden med læsningen. På denne måde kan der let differentieres indenfor samme materiale, og der er udfordringer til alle.

 

Målgruppe

Materialet henvender sig til elever i 0. og 1. klasse, samt specialundervisningen, og er velegnet til selvstændigt arbejde eller mindre elevgrupper med behov for ekstra støtte.

 

Anvendelse

Print ud og sæt evt. materialet i en mappe, eller hæft siderne sammen. Lad eleverne arbejde selvstændigt eller to og to. Efter opgaverne er løst kan eleverne evt. bytte indbyrdes og tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet læring.

 

Billederne i materialerne er alle "royalty free” fra henholdvis: https://openclipart.org/, https://pixabay.com/ og https://www.freepik.com/graphicsrf

 

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

bottom of page