top of page
Rim med Ib og Pi, bog, hæfte, spil

Rim med Ib og Pi, bog, hæfte, spil

kr 49,00Pris
Moms Inkluderet

Dette materiale består af en begynderlæsebog på 24 sider, et tilhørende opgavehæfte på 20 sider samt et læringsspil. Du downloader, kopierer og hæfter selv.

 

Materialet er en del af Forlaget Kluddermors nye ”Læs, løs og lær” serie, som har fokus på den allerførste læsning. Serien er systematisk opbygget, således at de to første bøger indeholder ord på bare to bogstaver, efterfulgt af tre bøger med ord på tre bogstaver.

 

Tredje del af serien består af bogen ”Rim med Ib og Pi”, som er en læsebog på 23 sider, et læringsspil samt et opgavehæfte på 20 sider. Bogen er opbygget som et fotoalbum, som underbygger tekstforståelsen, idet billederne ofte fortæller mere end selve teksten. For hver side i bogen er der fire ordkort med de betydningsbærende ord. Eleverne kan vælge at læse alle ordkort, eller bruge kortene som en form for billedordbog, hvis de har problemer med at afkode et ord.

Med udgangspunkt i bogens tekst arbejder opgavehæftet videre med den allerførste ord- og sætningsforståelse. I dette opgavehæfte er der særligt fokus på rimord, rimsætninger og forholdsord. Eleverne får derudover mulighed for at træne ordgenkendelse, skrivning, tekstforståelse, sammenhængen mellem billeder og tekst og sætningsdannelse. Alt sammen, mens de bruger og indarbejder de ord, de lige har mødt i teksten. Til sidst leges med ordene i en kombinatorikøvelse, som giver eleverne mulighed for at udvikle og opbygge logisk tænkning.

 

Materialet henvender sig til elever i 0. og 1. klasse, samt specialundervisningen, og er velegnet til klasseundervisning og som selvstændigt arbejde i skolen eller i fritiden. Husk at lade eleverne læse bogen både før og efter opgaveløsning. På denne måde tydeliggøres elevernes læring for dem selv, idet de vil opleve, at bogens tekst er blevet betydelig nemmere at læse, efter de har arbejdet dybdegående med ordene i teksten.

Du downloader, kopierer og hæfter selv. Bogen skal printes DOBBELTSIDET (vælg: “vend ved kort kant”).

 

Billederne i materialerne er alle "royalty free” fra henholdvis: https://openclipart.org/, https://pixabay.com/ og https://www.freepik.com/graphicsrf

 

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med licensgiver.

pil rød.png
bottom of page