top of page
Skolestartsmappen på ukrainsk

Skolestartsmappen på ukrainsk

kr 0,00Pris

Призначення матеріалуУ Skolestartsmappe Клуддермора учень має можливістьпрацювати з 15 різними предметними областями за допомогою завдань, які адаптовані до когнітивного та мовного рівня дитини 5-6 років. Деякі завдання структуровані настільки інтуїтивно, що учень може почати сам, і таким чином тренувати розуміння завдань і логічне мислення. Запитайте напр. «Як ви думаєте, що тут робити?». За потреби дорослий може прочитати текст уголос і пояснити, про що йде мова в завданні. Підтримуючи засвоєння мови учня, створюється основа для розвитку письмової мови. «Опанування читання — це дуже тривалий процес, але основою для нього є наявність у вас достатніх мовних навичок тією мовою, якою ви хочете читати». (Ельбро, 2014). У Стартова папка школи працюють над такими напрямками: · Передписьмові вправи· Розпізнавання образів· Я і мої почуття· Характеристика пір року· Розпізнавання зображень· Форми і кольори· Надпоняття· Казка проти реальності· Розміри· Мороз· Складні слова· Склади· Великі та малі літери· Цифри та кількості· Математично-логічне мислення застосуванняРоздрукуйте стільки наборів, скільки вам потрібно, складіть папери в папки, і ваш новий матеріал готовий. Нехай учні працюють самостійно або в парах. Після розв’язання завдань учні можуть перевірте відповіді один одного. Таким чином відбувається оновлене навчання.

 

I Kluddermors Skolestartsmappe får eleven mulighed for at arbejde med 15 forskellige fagområder gennem opgaver, som er tilpasset det 5-6 årige barns kognitive og sproglige niveau.

 

Flere af opgaverne er intuitivt opbygget, så eleven selv kan gå i gang, og dermed træne opgaveforståelse og logisk tænkning. Spørg f.eks. ”Hvad tror du, man skal gøre her?”. Ved behov kan en voksen læse teksten højt og forklare, hvad opgaven går ud på.

Ved at understøtte elevens sprogtilegnelse dannes grundlag for den skriftsproglige udvikling.

 

I Skolestartsmappen arbejdes med følgende områder:

· Førskriveøvelser

· Mønstergenkendelse

· Mig og mine sanser

· Årstidernes kendetegn

· Billedgenkendelse

· Former og farver

· Overbegreber

· Eventyr vs virkelighed

· Størrelser

· Rim

· Sammensatte ord

· Stavelser

· Store og små bogstaver

· Tal og mængder

· Matematisk-logisk tænkning

 

Målgruppe

Mappen henvender sig til de yngste skolebegyndere, de ældste børnehavebørn, specialundervisningen og dansk som andetsprog. 

 

Anvendelse

Print ud i så mange sæt du behøver, sæt papirerne i mapper og du er klar med dit nye materiale. Lad eleverne arbejde selvstændigt eller to og to. Efter opgaverne er løst kan eleverne evt. tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet læring.


Billederne i mappen er alle "royalty free” fra henholdvis: openclipart.org, shutterstock.com, pixabay.com og freepik.com

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

pil rød.png
bottom of page