Kluddermors Klemmebøger V

Læsetrin 9

Image-empty-state_edited.png

I dette opgavehæfte arbejdes med konsonanterne og deres lyde. Eleverne skal lære at skelne mellem de 15 mest anvendte konsonanter og kunne lydere sig frem til konsonanterne i et ord, i første omgang via forlydsbestemmelse. Ved på denne måde at træne eleverne i at identificere konsonanter i forlyd, kobles de lidt abstrakte lyde på noget langt mere konkret.