top of page

Kluddermors Årsabonnement (smugkig)

Velkommen til Forlaget Kluddermors Årsabonnement. Vi håber, at jeres elever vil få rigtig meget glæde af materialerne, som kan downloades, printes og kopieres fra denne side. Årsabonnementet er en dynamisk proces, og der vil løbende blive foretaget ændringer, rettelser og tilføjelser i de forskellige pakker.

Vi anbefaler derfor at der downloades løbende ved behov, så man hele tiden har adgang til den nyeste version af materialet. Der downloades ved at klikke på billederne. Man får evt. en zipfil, som skal pakkes ud på egen computer. Vær opmærksom på, at linket og koden tilhørende årsabonnementet ikke må integreres på arbejdspladsens eller de ansattes offentlige platforme (f.eks. hjemmesider eller sociale medier) eller på andre måder gøres tilgængelige for tredjepart. Hvis denne aftale misligholdes vil Forlaget Kluddermor se sig nødsaget til at lukke for adgangen til materialerne.

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med licensgiver.

Menu

Herunder finder du alle Forlaget Kluddermors materialer opdelt i fagområder.
NB! Vi har åbnet op for en del GRATIS materialer på denne smugkigside - men du må selv i gang med at lede!