Kluddermors Sprogudvikling 2

Kluddermors Kombinatoriktavler I

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
side08
førskolepakken_II_forsiden
Alle kombinatoriktavler forsiden 2
1/1
 

”Kluddermors Kombinatoriktavler I” giver barnet øvelse i at kombinere billeder og undersøge, hvor mange forskellige måder noget kan sættes sammen på. Herved styrkes den matematisk-logiske tænkning, finmotorikken og øje-håndkoordinationen, samtidig med at eleven stifter bekendtskab med de matematiske discipliner ”kombinatorik” og ”tabelforståelse”.

 

Kluddermors Kombinatoriktavler II

”Kluddermors Kombinatoriktavler II” giver barnet øvelse i at kombinere figurer og undersøge, hvor mange forskellige måder noget kan sættes sammen på. Herved styrkes den logiske tænkning, finmotorikken og øje-hånd koordinationen, samtidig med at eleven introduceres for den matematisk disciplin ”kombinatorik”.

Materialet findes også i følgende pakker:

 

Kluddermors Kombinatoriktavler III

”Kluddermors Kombinatoriktavler III” giver barnet øvelse i at kombinere billeder og undersøge, hvor mange forskellige måder noget kan sættes sammen på. Herved styrkes den logiske tænkning, finmotorikken og øje-hånd koordinationen, samtidig med at eleven introduceres for den matematisk disciplin ”kombinatorik”.

Materialet findes også i følgende pakker:

Kluddermors Læringsløb I - Billedløb

I Kluddermors Læringsløb I – Billedløb, får børnene en begyndende forståelse for, at tegninger kan afspejle virkelige ting. Denne forståelse for, at en tegning af f.eks. en elefant ikke behøver at ligne alle elefanter præcist, men alligevel er et symbol for ”elefant”, er grundlæggende for barnets senere forståelse for bogstaver som symboler for lyde.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
førskolepakken_II_forsiden
sprogpakke II
alle læringsløb forsiden
1/1
 

Kluddermors Læringsløb II - Farver

I Kluddermors Læringsløb II – Farveløb, får børnene et grundlæggende kendskab til de mest almindelige farver. Den sproglige opmærksomhed styrkes, hvis børnene også opfordres til at sætte ord på billederne. Løbet er ligeledes en samarbejdsøvelse, hvor børnene skal arbejde i hold, lære at lytte til hinanden, vente på tur, følges ad i hold og inkludere alle, for at komme godt i mål.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
førskolepakken_II_forsiden
sprogpakke II
alle læringsløb forsiden
1/1
 

Kluddermors Læringsløb III - Overbegreber

I Kluddermors Læringsløb III – Kategoriløb, får børnene mulighed for at arbejde med følgende overbegreber: bondegårdsdyr, havets dyr, sko, tøj, møbler og huse. Her trænes kategorisering, samtidig med at der arbejdes med den sproglige opmærksomhed.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
førskolepakken_II_forsiden
sprogpakke II
alle læringsløb forsiden
1/1
 
 

Kluddermors Skolebolebøger I

”Kluddermors Skole Bole Bøger I” giver et grundlæggende kendskab til de mest almindelige farver, og materialet kan med fordel anvendes i forbindelse med et længere forløb om farver, nuancer og sortering. Den sproglige opmærksomhed styrkes, hvis barnet også opfordres til at sætte ord på de forskellige billeder.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
førskolepakken_II_forsiden
Skærmbillede 2021-01-21 204909
1/1
 

Kluddermors Skolebolebøger II

”Kluddermors Skole Bole Bøger II” giver et grundlæggende kendskab til de former barnet møder i sin hverdag, og materialet kan med fordel anvendes i forbindelse med et længere forløb om former i det omkringliggende miljø. Den sproglige opmærksomhed styrkes, hvis barnet også opfordres til at sætte ord på de forskellige billeder.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
førskolepakken_II_forsiden
Skærmbillede 2021-01-21 204909
1/1
 

Kluddermors Skolebolebøger III

”Kluddermors Skole Bole Bøger III” giver mulighed for at arbejde med de mest almindelige overbegreber, og materialet kan med fordel anvendes i forbindelse med det tidlige sprogarbejde. Den sproglige opmærksomhed styrkes yderligere, hvis barnet også opfordres til at sætte ord på de forskellige billeder.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
førskolepakken_II_forsiden
Skærmbillede 2021-01-21 204909
1/1

Kluddermors Skolebolebøger IV

”Kluddermors Skole Bole Bøger IV” giver mulighed for at arbejde med de mest almindelige forholdsord, og materialet kan med fordel anvendes i forbindelse med det tidlige sprogarbejde. Den sproglige opmærksomhed styrkes yderligere, hvis barnet også opfordres til at sætte ord på de forskellige billeder.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
førskolepakken_II_forsiden
Skærmbillede 2021-01-21 204909
1/1