Kluddermors Læseprogram trin 1 - sproglig opmærksomhed

Kluddermors Bamsetog

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
Sk%C3%A6rmbillede%202021-01-11%20181139_
førskolepakken_I_forsiden
indskolingspakken forside
1/1
 

”Kluddermors Bamsetog” giver et grundlæggende kendskab til et udvalg af de mest almindelige over– og underbegreber, samt farver og højtider og kan med fordel anvendes i arbejdet med den sproglige opmærksomhed.

 

Kluddermors Kombinatoriktavler IX

”Kluddermors Kombinatoriktavler IX” giver barnet mulighed for at træne de mest almindelige forholdsord på ny og anderledes måde. Herved styrkes den sproglige opmærksomhed samt den matematisk-logiske tænkning, samtidig med at barnet stifter bekendtskab med de matematiske discipliner ”kombinatorik” og ”tabelforståelse”.

Materialet findes også i følgende pakker:

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
førskolepakken_II_forsiden
sprogpakke II
indskolingspakken forside
1/1
 

Kluddermors Sorteringstavler

Med ”Kluddermors Sorteringstavler” trænes barnet i at genkende og kategorisere kendte over– og underbegreber.

Materialet kan med fordel anvendes i arbejdet med den sproglige opmærksomhed.

Materialet findes også i følgende pakker:

 

Kluddermors Farveklemmer

”Kluddermors Farveklemmer” giver et grundlæggende kendskab til de mest almindelige farver, og kan med fordel anvendes i forbindelse med et længere forløb om farver, nuancer og sortering. 

Kluddermors Taletidskort

”Kluddermors Taletidskort” er et redskab til fastholdelse af den visuelle opmærksomhed, og kan bruges til struktureret billedsamtale og som middel til at træne barnets ordforråd.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
Sk%C3%A6rmbillede%202021-01-11%20181139_
førskolepakken_I_forsiden
indskolingspakken forside
1/1
 

Kluddermors Årshjul

”Kluddermors Årshjul” er en klemmeopgave, som danner rammen om en begyndende tidsforståelse og en øget omverdensbevidsthed, og kan med fordel anvendes i forbindelse med en struktureret samtale om tid, årets gang, højtider og danske traditioner.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
Sk%C3%A6rmbillede%202021-01-11%20181139_
førskolepakken_I_forsiden
indskolingspakken forside
1/1
 

Kluddermors Kategoriklemmer

Med ”Kluddermors Kategoriklemmer” trænes barnet i at genkende og kategorisere over– og  underbegreber.

Materialet kan med fordel anvendes i arbejdet med den sproglige opmærksomhed.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
førskolepakken_II_forsiden
sprogpakke II
indskolingspakken forside
1/1
 

Kluddermors Fotoklemmer

Med "Kluddermors Fotoklemmer" udvikler barnet en begyndende forståelse for, at tegninger kan afspejle virkelige ting.

Denne forståelse for, at en tegning af f.eks. en elefant ikke behøver at ligne alle elefanter præcist, men alligevel er et SYMBOL for ”elefant”, er grundlæggende for barnets senere forståelse for bogstaver som symboler for lyde.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
førskolepakken_II_forsiden
sprogpakke II
indskolingspakken forside
1/1