Kluddermors Læseprogram trin 11 - forlyd

 
side13_edited.jpg

Kluddermors Fonemtrilogi

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
Sk%C3%A6rmbillede%202021-01-11%20181139_
læsepakken_I_forside
spilpakken forsiden
1/1

I disse tre spil arbejdes med fonemlyde, forbogstaver og forlydsord. Alle ord er illustreret vha. billeder. Elever, som endnu ikke mestrer kunsten at afkode tekst, kan vha. dette billedmateriale få mulighed for at lydkategorisere og arbejde med forlyde og forbogstaver.

 

Kluddermors Forlydsjord

I spillet arbejdes med forlyde, forbogstaver og forlydsord. Alle ord er illustreret vha. billeder. Elever, som endnu ikke mestrer kunsten at afkode tekst, kan vha. dette billedmateriale få mulighed for at lydkategorisere og arbejde med forlyde og forbogstaver.

Materialet findes også i følgende pakker:

Kluddermors Lydkort byder på nye sjove indlæringsmuligheder i forhold til den fonologiske opmærksomhed. Lydkortene findes både med og uden bogstaver (i samme materiale) og har flere forskellige anvendelsesmuligheder, som er beskrevet nærmere. Dine elever kan f.eks. spille lydspil to og to eller skrive direkte på kortene.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
spilpakken forsiden
1/1

I dette materiale er der fokus på forlydene. Materialet er første del af trilogien ”Kluddermors Lydalfabeter”, hvor der arbejdes med henholdsvis forlyde, udlyde og indlyde. Alle billeder i de tre lydalfabeter er sat i alfabetisk rækkefølge ud fra enten ordenes forlyd, udlyd eller indlyd.

Skærmbillede 2020-12-30 150103
læsepakken_II_forside
1/1
 

Kluddermors Lydalfabeter I

Materialet findes også i følgende pakker:

 

Kluddermors Lydkort I

Kluddermors Kombinatoriktavler IV

”Kluddermors Kombinatoriktavler IV” giver barnet øvelse i at kombinere billeder og træne forlyde og bogstavkendskab på samme tid. Herved styrkes den matematisk-logiske tænkning, finmotorikken og fonemkendskabet, samtidig med at barnet stifter bekendtskab med de matematiske discipliner ”kombinatorik” og ”tabelforståelse”.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
Sk%C3%A6rmbillede%202021-01-11%20181139_
førskolepakken_I_forsiden
førskolepakken_II_forsiden
1/6
 

Kluddermors Bogstavklemmer STORE vokaler

I Kluddermors Bogstavklemmer arbejdes med et udvalg af danske ”vokalord”, som er illustreret vha. billeder. Eleven skal kunne finde ordenes første lyd og kende vokalernes særlige lyde og udseende, og kan på denne måde både træne forlyde, bogstavgenkendelse og fonemudskilning. I dette materiale trænes de store bogstaver.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
Sk%C3%A6rmbillede%202021-01-11%20181139_
førskolepakken_I_forsiden
førskolepakken_II_forsiden
1/6
 

Kluddermors Bogstavklemmer STORE konsonanter

I Kluddermors Bogstavklemmer arbejdes med et udvalg af danske ”konsonantord”, som er illustreret vha. billeder. Eleven skal kunne finde ordenes første lyd og kende konsonanternes særlige lyde og udseende, og kan på denne måde både træne forlyde, bogstavgenkendelse og fonemudskilning. I dette materiale trænes de store bogstaver.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
Sk%C3%A6rmbillede%202021-01-11%20181139_
førskolepakken_I_forsiden
førskolepakken_II_forsiden
1/6
 
 

Kluddermors Vokalklemmer

Disse klemmeopgaver arbejder med et udvalg af danske “vokalord”, som er illustreret vha. billeder. Eleven skal kunne finde ordenes første lyd og kende vokalernes lyde og udseende, og kan på denne måde både træne forlyde, bogstavgenkendelse og fonemudskilning.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
Sk%C3%A6rmbillede%202021-01-11%20181139_
førskolepakken_I_forsiden
førskolepakken_II_forsiden
1/6
 

Kluddermors Konsonantklemmer

I materialet arbejdes med et udvalg af danske ”konsonantord”, som er illustreret vha. billeder. Eleven skal altså kunne finde  ordenes første lyd og kende konsonanternes lyde og udseende, og kan på denne måde både træne forlyde, bogstavgenkendelse og fonemudskilning.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
Sk%C3%A6rmbillede%202021-01-11%20181139_
førskolepakken_I_forsiden
førskolepakken_II_forsiden
1/6