Kluddermors Læseprogram trin 13 - indlyd

 
side15_edited.jpg

Kluddermors Lydspil III

I Kluddermors Lydspil III arbejdes med forlyd, indlyd og udlyd. Ordene er placeret under deres aktuelle bogstav, og illustrerer på denne måde de forskellige bogstavers placering i ordene, alt efter om de står i forlyd, indlyd eller udlyd. Eleverne opfordres på denne måde til at overveje de forskellige bogstavlydes betydning for ordet, og får mulighed for at lege med fonemlydene.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
spilpakken forsiden
1/1
 

Kluddermors Fonem-finder-leg

Kluddermors Fonem-finder-leg er et iagttagelsesspil for to til fire spillere og kan spilles på tre forskellige sværhedsgrader. Vha. de 96 spørgekort og pladen med 135 forskellige kendte billeder kan der arbejdes med både overbegreber, stavelser, rimord, sammensatte ord, forlyd, indlyd, udlyd, konsonantklynger og vokalforveksling.

Materialet findes også i følgende pakker:

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
læsepakken_I_forside
1/1
 

Kluddermors Klemmeopgaver - vokaler i indlyd

I materialet arbejdes med ordenes indlyd. Eleven skal øve sig i at høre ordenes midterste lyd og derefter identificere det tilhørende bogstav. Eleven kan på denne måde træne både indlyde, bogstavgenkendelse og fonemudskilning.

Materialet findes også i følgende pakker:

 

Kluddermors Klemmeopgaver - konsonanter i indlyd

I materialet arbejdes med ordenes indlyd. Eleven skal øve sig i at høre ordenes midterste lyd og derefter identificere det tilhørende bogstav. Eleven kan på denne måde træne både indlyde, bogstavgenkendelse og fonemudskilning.

Kluddermors Lydalfabeter III

I dette materiale er der fokus på indlydene. Materialet er tredje del af trilogien ”Kluddermors Lydalfabeter”, hvor der arbejdes med henholdsvis forlyde, udlyde og indlyde. Alle billeder i de tre lydalfabeter er sat i alfabetisk rækkefølge ud fra enten ordenes forlyd, udlyd eller indlyd.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
læsepakken_II_forside
1/1