Kluddermors Læseprogram trin 16 - læs ord på to bogstaver

 
side18_edited.jpg

Kluddermors Klemmeopgaver – ord på to bogstaver

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
skolepakken ny forside
1/1

I materialet arbejdes med læsning af ord på to bogstaver. Eleven skal altså kunne identificere bogstavernes forskellige fonemlyde og derefter sætte dem sammen til små korte ord på to bogstaver.

 

Kluddermors Drejeskiver II

”Kluddermors Drejeskiver” giver det legelæsende barn flere gode værktøjer til lydlig opmærksomhed og danner grobund for en begyndende læseudvikling.

Materialet findes også i følgende pakker:

”Kluddermors Læseklemmer II” med både store og små bogstaver, er en del af en serie på i alt ti materialer. Serien ”Kluddermors Læseklemmer” I – X er et anderledes og motiverende redskab, som hjælper eleverne med at træne fonemlydene og den vigtige lydsyntese, og derigennem påbegynde den allerførste læsning.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
læsepakken_I_forside
alle_læseklemmer_forsiden
1/1

”Kluddermors Læseklemmer I” med både store og små bogstaver, er en del af en serie på i alt ti materialer. Serien ”Kluddermors Læseklemmer” I – X er et anderledes og motiverende redskab, som hjælper eleverne med at træne fonemlydene og den vigtige lydsyntese, og derigennem påbegynde den allerførste læsning.

Skærmbillede 2020-12-30 150103
læsepakken_I_forside
alle_læseklemmer_forsiden
1/1
 

Kluddermors Læseklemmer I

Materialet findes også i følgende pakker:

 

Kluddermors Læseklemmer II

Kluddermors Ordlotteri

I dette ord-og-billedlotteri arbejdes med korte lydrette ord på kun to bogstaver. Alle ord er illustreret vha. både tekst og billeder, og findes med både store og små bogstaver – vælg selv. Elever, som lige er begyndt at afkode tekst, kan vha. dette spil få mulighed for at lydkategorisere og arbejde med lydsyntesen og den første læsning.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
læsepakken_I_forside
spilpakken forsiden
1/1
 

Kluddermors Kombinatoriktavler V

Lige her i ”Kluddermors Kombinatoriktavler V” smelter dansk og matematik sammen i en spændende kombination. Barnet får her mulighed for at kombinere billeder og ord og undersøge, hvor mange forskellige måder disse kan sættes sammen på. Herved styrkes den logiske tænkning, finmotorikken og øje-hånd koordinationen, samtidig med at eleven introduceres for den matematisk disciplin ”sandsynlighedsregning” og træner læsning af småord.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
side08
læsepakken_II_forside
Alle kombinatoriktavler forsiden 2
1/1