Kluddermors Læseprogram trin 26 (fortsat) - konsonantklynger

Kluddermors Klyngeklemmer – lydlig opmærksomhed

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
Sk%C3%A6rmbillede%202021-01-11%20181139_
skolepakken ny forside
1/1
 

I materialet arbejdes med et udvalg af danske konsonantklynger i forlyd, og ordene er illustreret vha. billeder. Elever, som endnu ikke mestrer kunsten at afkode klynger af konsonanter, kan vha. dette billedmateriale få mulighed for at lydkategorisere og tilegne sig de nødvendige artikulationsfærdigheder.

side29_edited.jpg
 

Kluddermors Klyngeremser

Materialet indeholder et udvalg af danske konsonantklynger i forlyd. Hver konsonantklynge er præsenteret vha. en lille remse. Eleverne kan vha. dette materiale få mulighed for at afkode komplicerede lydforbindelser, lydkategorisere konsonanter i klynger og tilegne sig de nødvendige artikulationsfærdigheder.

Materialet findes også i følgende pakker:

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
sprogpakke II
spilpakken forsiden
1/1
 

Kluddermors Lydspil II

I Kluddermors Lydspil II arbejdes med forlyde og stavelser. Spillepladerne er opdelt i vokaler, konsonanter og konsonantklynger. Ordene er placeret under deres aktuelle forlyd, og er derudover grupperet efter antal stavelser. Eleverne opfordres til at finde ord med samme forlyd og samme antal stavelser.

Materialet findes også i følgende pakker:

 

Kluddermors Klyngedyst

I dette kortspil, for 2 – 4 spillere, leges med konsonantklynger i ind- og udlyd. Ord som starter, eller slutter, med samme konsonantklynge, har ofte ikke meget til fælles. I dette spil sættes ordene sammen i nye sjove og ofte umage klyngepar.

Kluddermors Klyngespil

Dette klyngespil styrker barnets evne til at afkode og udtale konsonantklynger i forlyd.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
sprogpakke II
spilpakken forsiden
1/1
 

Kluddermors Rebustavler II

I dette materiale arbejdes med ord, som kan ændre sig ved at få koblet en konsonantklynge på. Elever, som har brug for at øve konsonantklynger og fonemsammensætning, kan vha. dette materiale få indblik i de enkelte lydes betydning for ordet.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
1/1
 

Kluddermors Sætningsklemmer IV

Dette materiale er fjerde del af serien ”Kluddermors Sætningsklemmer”, hvor der arbejdes med sætningslæsning. Elever, som har brug for at øve afkodning af korte sætninger samt læseforståelse, kan vha. dette materiale træne de overordnede strategier.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
læsepakken_II_forside
Sætningsklemmer_alle_forsiden
1/1
 
 

Kluddermors Kombinatoriktavler VII

”Kluddermors Kombinatoriktavler VII” giver barnet øvelse i at kombinere billeder og træne udtale og afkodning af konsonantklynger i forlyd. Herved styrkes den matematisk-logiske tænkning, finmotorikken og fonemkendskabet, samtidig med at barnet stifter bekendtskab med de matematiske discipliner ”kombinatorik” og ”tabelforståelse”.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
side08
læsepakken_II_forside
Alle kombinatoriktavler forsiden 2
1/1
 

Kluddermors Klemmebøger VIII

I ”Kluddermors Klemmebøger VIII” arbejdes med læsning af klyngerim. Materialet er en del af en serie på i alt 10 forskellige Klemmebøger, som giver nylæsere mulighed for at træne de grundlæggende trin i læseprocessen. Samtidig giver det dig som lærer et hurtigt indblik i dine elevers læseudvikling.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
læsepakken_II_forside
Alle_Kluddermors_Klemmebøger_forsiden
1/1

Kluddermors Kombinatoriktavler VIII

”Kluddermors Kombinatoriktavler VIII” giver barnet øvelse i at kombinere billeder og træne udtale og afkodning af konsonantklynger i forlyd. Herved styrkes den matematisk-logiske tænkning, finmotorikken og fonemkendskabet, samtidig med at barnet stifter bekendtskab med de matematiske discipliner ”kombinatorik” og ”tabelforståelse”.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
side08
læsepakken_II_forside
Alle kombinatoriktavler forsiden 2
1/1