Kluddermors Læseprogram trin 4 - sammensatte ord

 
side06_edited.jpg

Kluddermors Lydkursus II

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
side08
indskolingspakken forside
120 ord og lydk forsiden
1/1

I dette opgavehæfte skal eleverne selv danne sammensatte ord vha. vellignende billeder af de to rodmorfemer. Eleven lærer bl.a., at i et sammensat ord er det det sidste rodmorfem i ordet, der er vigtigst, da det er det sidste ord, der bærer ordets hovedbetydning.

 

Kluddermors Ordkort

I dette materiale arbejdes med sammensatte ord. Barnet får her mulighed for at lave lydskelneøvelser og få hjælp til udtale af længere sammensatte ord. Der arbejdes med forståelsen af, at de to delelementer i sammensatte ord også har betydning hver for sig. Dette vil senere komme barnet til gode, når det skal lære at mestre fonemsammensætning og fonemudskilning.

Materialet findes også i følgende pakker:

Elever, som endnu ikke mestrer kunsten at afkode flere fonemer i træk, som f.eks. k-a-t, kan vha. dette billedmateriale få et tidligt indblik i hvordan to ord kan danne et nyt ord, når de sættes sammen. Eleven skal altså kun kunne aflæse en række billeder, og derefter trække to ord sammen og kan på denne måde træne lydsyntesen, også som førlæser.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
førskolepakken_II_forsiden
indskolingspakken forside
1/1

I dette materiale arbejdes med sammensatte ord. Elever, som endnu ikke mestrer kunsten at afkode flere fonemer i træk, som f.eks. k-a-t, kan vha. dette billedmateriale få et tidligt indblik i, hvordan to ord kan danne et nyt ord. Eleven skal altså kun kunne aflæse en række billeder, og derefter trække to ord sammen og kan på denne måde træne lydsyntesen, også som førlæser.

Skærmbillede 2020-12-30 150103
førskolepakken_II_forsiden
skolepakken ny forside
alle kluddermors pusleord forsiden
1/1
 

Kluddermors Pusleord - sammensatte ord

Materialet findes også i følgende pakker:

 

Kluddermors Klemmeopgaver - sammensatte ord

Kluddermors Ordkløvere

I materialet arbejdes med sammensatte ord. Elever, som endnu ikke mestrer kunsten at afkode flere fonemer i træk, som f.eks. k-a-t, kan vha. dette billedmateriale få et tidligt indblik i, hvordan to ord kan danne et nyt ord, når de sættes sammen. Eleven skal altså kun kunne aflæse en række billeder, og derefter trække to ord sammen og kan på denne måde træne lydsyntesen, også som førlæser.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
Sk%C3%A6rmbillede%202021-01-11%20181139_
førskolepakken_I_forsiden
skolepakken ny forside
1/1