Kluddermors Læseprogram trin 5 - stavelsesdeling

 
side07_edited.jpg

Kluddermors Lydkursus III

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
side08
indskolingspakken forside
120 ord og lydk forsiden
1/1

I dette opgavehæfte arbejdes med stavelser. Ved at kende principperne for stavelsesdeling, får barnet det første kendskab til lydsegmentering. Forståelsen for, at ord kan deles op i mindre dele, er et essentielt punkt, når der arbejdes med den fonologiske opmærksomhed.

 

Kluddermors Stavelsesmemory

I dette spil arbejdes med stavelser. Ved at kende principperne for stavelsesdeling, får barnet det første kendskab til lydsegmentering.

I spillet er alle vokaler skrevet med rødt. På denne måde inviteres eleverne til en snak om vokalernes særlige betydning i stavelsesdelingen. Én vokal – én stavelse.

Materialet findes også i følgende pakker:

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
førskolepakken_I_forsiden
indskolingspakken forside
1/1

Ord er opdelt i stavelser, som er opdelt i bogstaver. Ved at kende principperne for stavelsesdeling, får barnet det første kendskab til lydsegmentering. Forståelsen for, at ord kan deles op i mindre lyde, er et essentielt punkt, når der arbejdes med den fonologiske opmærksomhed.

Skærmbillede 2020-12-30 150103
Sk%C3%A6rmbillede%202021-01-11%20181139_
førskolepakken_I_forsiden
indskolingspakken forside
1/1
 

Kluddermors Klemmeopgaver - klap stavelser I

Materialet findes også i følgende pakker:

 

Kluddermors Klemmeopgaver - klap stavelser II

Ved at kende principperne for stavelsesdeling, får barnet det første kendskab til lydsegmentering. Forståelsen for, at ord kan deles op i mindre dele, er et essentielt punkt, når der arbejdes med den fonologiske opmærksomhed.

Kluddermors Stavelsescirkler

Forståelsen for, at ord kan deles op i mindre dele, er et essentielt punkt, når der arbejdes med den fonologiske opmærksomhed. 

Ved at kende principperne for stavelsesdeling, får barnet det første kendskab til lydsegmentering.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
førskolepakken_II_forsiden
indskolingspakken forside
1/1
 

Kluddermors Lydspil I

I Kluddermors Lydspil I arbejdes med stavelser og overbegreber. Ordene er opdelt efter antal stavelser og er derudover inddelt i grupper efter, hvilket overbegreb de tilhører. Eleverne opfordres til at overveje de mest almindelige overbegrebers betydning og øver samtidig stavelsesdeling. 

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
førskolepakken_II_forsiden
sprogpakke II
spilpakken forsiden
1/1
 

Kluddermors Kombinatoriktavler X

”Kluddermors Kombinatoriktavler X” giver barnet mulighed for at træne de mest almindelige overbegreber, og samtidig øve sig i at klappe stavelser. Herved styrkes den sproglige opmærksomhed, samt den matematisk-logiske tænkning og finmotorikken.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
førskolepakken_II_forsiden
indskolingspakken forside
Alle kombinatoriktavler forsiden 2
1/1