Kluddermors Læseprogram trin 7 - fonologisk opmærksomhed

 
side09_edited.jpg

Kluddermors Fonemklemmer

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
førskolepakken_II_forsiden
indskolingspakken forside
1/1

I dette materiale arbejdes med fonemlyde og forlydsord for de 15 mest brugte konsonanter og alle ni vokaler.

Lad barnet sige alle ordene i boksen og derefter sætte en klemme på det ord ude til venstre, der har samme forlyd som disse.

 

Kluddermors Drejeskiver I

”Kluddermors Drejeskiver I” introducerer det legelæsende barn til lydlig og fonologisk opmærksomhed og danner grobund for en begyndende læseudvikling.

Materialet findes også i følgende pakker:

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
skolepakken ny forside
alle kluddermors pusleord forsiden
1/1

I materialet arbejdes med et udvalg af danske rimord, som er illustreret vha billeder. Eleven skal altså kun kunne aflæse en række billeder, og kan på denne måde træne rimordene, også som før-læser. Hver opgave har både indlagt en rimøvelse og en forlydsøvelse.

Skærmbillede 2020-12-30 150103
Sk%C3%A6rmbillede%202021-01-11%20181139_
skolepakken ny forside
1/1
 

Kluddermors Klemmeopgaver - rim og forlyde

Materialet findes også i følgende pakker:

 

Kluddermors Pusleord - vokalord på stribe

I dette materiale arbejdes med vokalerne og deres lyde. Eleven skal altså kunne identificere billedernes forlyd og kende vokalernes forskellige fonemlyde og derefter sætte lyden i forbindelse med andre vokalord illustreret vha. billeder.

Kluddermors Pusleord - konsonantord på stribe

I dette materiale arbejdes med konsonanterne og deres lyde. Eleven skal altså kunne identificere billedernes forlyd og kende konsonanternes forskellige fonemlyde og derefter sætte lyden i forbindelse med andre konsonantord illustreret vha. billeder.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
skolepakken ny forside
alle kluddermors pusleord forsiden
1/1
 

Kluddermors UFOnemlyde

”Kluddermors UFOnemlyde” giver det legelæsende barn flere gode værktøjer til lydlig opmærksomhed og danner grobund for en begyndende læseudvikling.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
Sk%C3%A6rmbillede%202021-01-11%20181139_
førskolepakken_I_forsiden
indskolingspakken forside
1/1