Kluddermors Læseprogram trin 9 - konsonanterne

 
side11_edited.jpg

Kluddermors Lydkursus V

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
side08
indskolingspakken forside
120 ord og lydk forsiden
1/1

I dette opgavehæfte arbejdes med konsonanterne og deres lyde. Eleverne skal lære at skelne mellem de 15 mest anvendte konsonanter og kunne lydere sig frem til konsonanterne i et ord, i første omgang via forlydsbestemmelse. Ved på denne måde at træne eleverne i at identificere konsonanter i forlyd, kobles de lidt abstrakte lyde på noget langt mere konkret.

 

Kluddermors Klemmeopgaver – match store konsonanter

I materialet arbejdes med konsonanterne og deres lyde. Eleven skal altså kunne afkode konsonanterne og kende deres forskellige fonemlyde og derefter sætte denne lyd i forbindelse med kendte danske ”konsonantord” illustreret vha. billeder.

Materialet findes også i følgende pakker:

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
indskolingspakken forside
1/1
 

Kluddermors Klemmeopgaver – STORE konsonanter

I materialet arbejdes med konsonanterne og deres lyde. Barnet skal altså kunne afkode konsonanterne og kende deres forskellige fonemlyde og derefter sætte denne lyd i forbindelse med kendte danske ”konsonantord” illustreret vha. billeder.

Materialet findes også i følgende pakker:

 

Kluddermors Klemmeopgaver – Kend konsonanterne

I materialet arbejdes med konsonanterne og deres lyde. Eleven skal altså kunne afkode konsonanterne og kende deres forskellige fonemlyde og derefter sætte denne lyd i forbindelse med kendte danske ”konsonantord” illustreret vha. billeder.

Kluddermors Sprogblomster – konsonanterne

 I materialet arbejdes med konsonanterne og deres lyde, som eleverne skal markere med små modellervokskugler på de laminerede sprogblomster. Eleven skal kunne afkode konsonanterne og kende deres fonemlyde og derefter finde denne lyd som forlyd i forskellige “konsonantord” illustreret vha. billeder.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
Sk%C3%A6rmbillede%202021-01-11%20181139_
førskolepakken_I_forsiden
indskolingspakken forside
1/1
 

Kluddermors Puslekort – Konsonanterne

I materialet arbejdes med konsonanterne, deres forlydsord og udseende. Eleverne skal her øve sig i at genkende konsonanterne og deres lyde.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
førskolepakken_I_forsiden
indskolingspakken forside
spilpakken forsiden
1/1
 

Kluddermors Uglehjul – konsonanter i forlyd

”Kluddermors Uglehjul” giver det legelæsende barn flere gode værktøjer til arbejdet med den fonologiske opmærksomhed og danner grobund for en begyndende læseudvikling.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
indskolingspakken forside
1/1
 
 

Kluddermors Velcrotavler – konsonanter

I materialet arbejdes med konsonanterne og deres udseende. Eleven skal her øve sig i at genkende de store konsonanter og deres forlydsord. Da dette er et begyndermateriale er kun de 15 mest almindelige konsonanter udvalgt.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
skolepakken ny forside
1/1
 

Kluddermors Pusleord – Konsonanter i forlyd

I dette materiale arbejdes med konsonanterne og deres lyde. Eleven skal altså kunne afkode konsonanterne og kende deres forskellige fonemlyde og derefter sætte denne lyd i forbindelse med kendte danske ”konsonantord” illustreret vha. billeder.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
skolepakken ny forside
alle kluddermors pusleord forsiden
1/1

Kluddermors Bogstavhjul – konsonanterne

I materialet arbejdes med konsonanterne og deres udseende. Eleven skal her øve sig i at genkende de store konsonanter og deres forlydsord. Da dette er et begyndermateriale er kun de 16 mest almindelige konsonanter udvalgt.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
skolepakken ny forside
1/1
 

Kluddermors Fonemskole – Konsonantbøgerne

Eleverne skal her lære at skelne mellem de 19 konsonanter og kunne lydere sig frem til konsonanten i et ord, i første omgang vha. forlydsbestemmelse. Første del af serien beskæftiger sig med vokalerne (downloades GRATIS her). Denne del af serien beskæftiger sig med konsonanterne.

Materialet findes også i følgende pakker:

Skærmbillede 2020-12-30 150103
side08
1/1