top of page
Alle Kluddermors Drejebøger

Alle Kluddermors Drejebøger

kr 99,00Pris

Kluddermors Drejebøger I – X stimulerer elevernes bevidsthed om sprogets fonologiske struktur og danner grobund for en begyndende læseudvikling. 

Ved at læse og danne (dreje) de små sætninger præsenteres eleverne for ord fra to til fire bogstaver, tostavelsesord, rimsætninger, sammensatte ord og substantivernes regelmæssige og uregelmæssige pluralisendelser. Alle fokusord er illustreret vha. tekst og billeder, hvilket giver nye læsere god hjælp til afkodning og tekstforståelse. Materialet bevæger sig ligeledes fra store til små bogstaver i en langsomt stigende progression.

 

Alle Drejebøgerne i denne pakke findes med små bogstaver, de fleste findes også med store bogstaver.

Materialet henvender sig til elever i indskolingen, samt specialundervisningen, og er velegnet til selvstændigt arbejde eller mindre elevgrupper med behov for ekstra støtte.

 

Print ud, laminér og klip alle drejebøger og cirkler ud. Køb nogle ”soldaterben” og sæt de to dele sammen ved at prikke igennem stjernen på begge skiver. Materialerne kan bruges igen og igen. Lad børnene arbejde selvstændigt eller to og to. Efter opgaverne er løst kan eleverne evt. bytte og tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet læring.

 

Denne pakke indeholder:

  • Kluddermors Drejebøger I – Ord på to bogstaver
  • Kluddermors Drejebøger II – Sætninger med to bogstaver
  • Kluddermors Drejebøger III – Ord på tre bogstaver
  • Kluddermors Drejebøger IV – Sætninger med tre bogstaver
  • Kluddermors Drejebøger V – Sætninger med fire bogstaver
  • Kluddermors Drejebøger VI – Rimsætninger 1
  • Kluddermors Drejebøger VII – Rimsætninger 2
  • Kluddermors Drejebøger VIII – Sammensatte ord
  • Kluddermors Drejebøger IX – Regelmæssige flertalsformer
  • Kluddermors Drejebøger X – Uregelmæssige flertalsformer

 

Billederne i materialerne er alle "royalty free” fra henholdvis: https://openclipart.org/, https://pixabay.com/ og https://www.freepik.com/graphicsrf

 

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

 

Er du årsabonnent går du til fri download HER

bottom of page