læseslangen_forsiden.jpg

Kluddermors Læseprogram

Størsteparten af Forlaget Kluddermors materialer er knyttet op omkring Forlaget Kluddermors Læseprogram.

I det følgende præsenteres ”Læseslangen”, som giver en oversigt over læseprogrammets mere end 200 læseudviklende materialer, der er fordelt på 30 trin.

Hvert trin bygger videre på den viden eleven allerede har tilegnet sig fra tidligere trin. Ved på denne måde at dele læseindlæringen op i trin, springer eleven ikke vigtige områder over. Dermed opbygges et solidt læsefundament og et funktionelt bogstavkendskab, som skal danne grundlag for hele elevens videre læsetræning. Materialerne har en langsomt stigende progression og hjælper eleven med at gå i dybden med én ting ad gangen. 

Klik på cirklerne for at læse mere