Herunder ses Forlaget Kluddermors store udvalg af sprogstimulerende materialer til førskolebørn og elever i indskolingen og specialundervisningen. Mange af materialerne er fremstillet mhp. laminering og giver dig som pædagog, lærer eller talepædagog mulighed for at opbygge, eller udvide, dit helt eget lager af sprogstimulerende materialer. Andre af materialerne findes i form af kopiopgaver, som giver barnet mulighed for selv at forme egen læring med blyant, lim og saks. 

Børnene stifter her bekendtskab med en række områder indenfor den sproglige opmærksomhed, som f.eks. billedmatch, sanserne, farvelære, sortering, omverdensbevidsthed, ordforråd, overbegreber, forholdsord, sætningsdannelse og udtale af konsonantklynger.

Mange af materialerne indgår ligeledes i Forlaget Kluddermors Læseprogram, men er her udvalgt da de også fungerer godt som fundament for sprogudviklende samtaler. Flere af materialerne går ligeledes igen i de forskellige sprogområder, da de styrker flere  forskellige områder på samme tid.

Til højre herfor ses Kluddermors Sprogcirkler. Til cirklerne er knyttet tre Sprogmapper. Her arbejdes med 12 forskellige sprogområder gennem opgaver, som er tilpasset det fire-syvårige barns kognitive og sproglige udviklingsniveau. Mapperne er bygget op ud fra principperne om “spirallæring”, således at barnet præsenteres for det samme sprogområde tre gange, med stadig stigende sværhedsgrad.

Nedenfor ses Kluddermors tre Sprogpakker. Tryk for yderligere info.

logo uden baggrund.png
alle sprogmapper ny forside
sprogpakke I
sprogpakke II
1/1
Læringsløb I forsiden
sprogklemmer I forsiden
sprogklemmer II forsiden
Fotoklemmer forsiden
Kluddermors Puslebilleder forsiden
Kluddermors Billedmatch forsiden
lim saks papir forsiden
pusleklemmer forsiden
1/1

Farvelære

farveklemmer forsiden
Læringsløb II forsiden
farveblomster forsiden
Sorteringstavler forsiden
Skolebolebøger I forsiden
Kluddermors Bamsetog forsiden
kommunikationsbog forsiden
kombinatoriktavler II FORSIDEN
1/1
Sorteringstavler forsiden
kommunikationsbog forsiden
Kluddermors Bamsetog forsiden
Skolebolebøger I forsiden
Skolebolebøger III forsiden
skolebolebøger IV forsiden
1/1
Kluddermors årshjul forsiden
kommunikationsbog forsiden
kombinatoriktavler III forsiden
Kluddermors taletidskort forsiden
1/1

Ordforråd

fonemfinderleg forsiden
Sorteringstavler forsiden
sprogklemmer I forsiden
sprogklemmer II forsiden
kommunikationsbog forsiden
Kluddermors taletidskort forsiden
Kluddermors årshjul forsiden
lim saks papir forsiden
1/1

Overbegreber

lydspil I forsiden
kategoriklemmer forsiden
Læringsløb III forsiden
Kombinatoriktavler 10 forsiden
Skolebolebøger III forsiden
Kluddermors Bamsetog forsiden
Sorteringstavler forsiden
fonemfinderleg forsiden
1/1
skolebolebøger IV forsiden
kombinatoriktavler IX forsiden
kombinatoriktavler III forsiden
Kluddermors taletidskort forsiden
1/1
Kluddermors Sætningskort forsiden
Kluddermors taletidskort forsiden
kommunikationsbog forsiden
1/1
Kluddermors sproghjul forsiden
Konsonantklynger på stribe forsiden
Klyngekelmmer lydlig opmærksomhed forsid
Kluddermors Klyngekort forsiden
Klyngeremser
velcrotavler konsonantklynger i forlyd f
Kluddermors Klyngedyst forsiden
Kluddermors Klyngespil forsiden
kombinatoriktavler VII forsiden
fonemfinderleg forsiden
1/1

Sanserne

Kluddermors sanseblomster forsiden
1/1

Billedgenkendelse

Konsonantklynger i udtale

Sætningsdannelse

Forholdsord

Omverdensbevidsthed, tid og traditioner

Sortering