top of page
Top siden

Herunder ses Forlaget Kluddermors store udvalg af sprogstimulerende materialer til førskolebørn og elever i indskolingen og specialundervisningen. Mange af materialerne er fremstillet mhp. laminering og giver dig som pædagog, lærer eller talepædagog mulighed for at opbygge, eller udvide, dit helt eget lager af sprogstimulerende materialer. Andre af materialerne findes i form af kopiopgaver, som giver barnet mulighed for selv at forme egen læring med blyant, lim og saks. 
Børnene stifter her bekendtskab med en række områder indenfor den sproglige opmærksomhed, som f.eks. billedmatch, sanserne, farvelære, sortering, omverdensbevidsthed, ordforråd, overbegreber, forholdsord, sætningsdannelse og udtale af konsonantklynger.
Mange af materialerne indgår ligeledes i Forlaget Kluddermors Læseprogram, men er her udvalgt da de også fungerer godt som fundament for sprogudviklende samtaler. Flere af materialerne går ligeledes igen i de forskellige sprogområder, da de styrker flere  forskellige områder på samme tid.
Til højre herfor ses Kluddermors Sprogcirkler. Til cirklerne er knyttet tre Sprogmapper. Her arbejdes med 12 forskellige sprogområder gennem opgaver, som er tilpasset det fire-syvårige barns kognitive og sproglige udviklingsniveau. Mapperne er bygget op ud fra principperne om “spirallæring”, således at barnet præsenteres for det samme sprogområde tre gange, med stadig stigende sværhedsgrad.

side01_edited.jpg
lille nyt logo ovalt.png

Herunder ses en række forskellige sprogområder. 
Tryk på hver enkelt billede, for at se de tilhørende materialer.

side05.jpg

Mig og mine sanser

Tryk for at se flere kopisider indenfor dette område

side21.jpg

Overbegreber

Tryk for at se flere kopisider indenfor dette område

side13.jpg

Billedgenkendelse

Tryk for at se flere kopisider indenfor dette område

side26_edited.jpg

Forholdsord

Tryk for at se flere kopisider indenfor dette område

side15.jpg

Former og farver

Tryk for at se flere kopisider indenfor dette område

side29.jpg

Omverdensbevidsthed

Tryk for at se flere kopisider indenfor dette område

side28.jpg

Tid og traditioner

Tryk for at se flere kopisider indenfor dette område

side05.jpg

Stavelser

Tryk for at se flere kopisider indenfor dette område

side33.jpg

Rim

Tryk for at se flere kopisider indenfor dette område

side38.jpg

Konsonantklynger

Tryk for at se flere kopisider indenfor dette område

side12.jpg

Sammensatte ord

Tryk for at se flere kopisider indenfor dette område

side41.jpg

Ental - flertal

Tryk for at se flere kopisider indenfor dette område