top of page
side06.jpg

Velkommen til Forlaget Kluddermors månedsside. Her kan du få gode tips og idéer til din undervisning, samt finde et væld af brugbare materialer og undervisningsaktiviteter, der passer til maj måned. De fleste af aktiviteterne stammer fra mit eget 25 år lange arbejdsliv som speciallærer og er derfor gennemprøvede og direkte klar til brug. I teksterne findes forslag til forskellige materialer, som du finder via shopstriben herunder.

15 majaktiviteter

 1. Fokus på sproget: Lad eleverne arbejde med de 12 forskellige sprogområder gennem opgaver, som er tilpasset det fire-syvårige barns kognitive og sproglige udviklingsniveau. Kluddermors tre Sprogmapper er bygget op ud fra principperne om “spirallæring” således, at barnet præsenteres for det samme sprogområde tre gange, med stadig stigende sværhedsgrad.
   

 2. Opgavehæfter: Giv eleverne fysiske hæfter eller kopimapper fra Forlaget Kluddermors nye serie Fonemfabrikken, som har fokus på den allerførste læsning. Fonemfabrikken består af fem hæfter, der er struktureret i overensstemmelse med Linnea Ehris fire læsefaser. Hvert hæfte fokuserer på én specifik fase, for at skabe en sammenhængende progression gennem læseudviklingen. Derudover vil hvert hæfte integrere udvalgte læsetrin fra Kluddermors Læseslange.
   

 3. ABCskrivning: Giv eleverne en struktureret gennemgang af fonemlydene, kombineret med differentierbare skriveøvelser. Kluddermors nye SkriveABC udgør et nyttigt redskab i den tidlige skriftsprogsudvikling, og kan med fordel bruges til denne aktivitet. Eleverne kan evt. sidde i par og skrive på hver deres ark, mens de taler sammen om det, de ser på billederne. Her kan let differentieres, idet hver elev skriver enten ord eller sætninger efter evne, samt anvender sætningsstartere efter behov.
   

 4. Sanseskrivning: Lad eleverne sidde to og to i klassen eller udendørs i solen og skrive på Kluddermors Sansesætninger. Eleven får her 10 forskellige sommerbilleder, og skal selv danne sig en forestilling om, hvordan sommeren ser ud, lugter, lyder osv. baseret på elevens egne forestillinger og oplevelser.
   

 5. Sætningsdannelse: Lad eleverne danne og skrive sætninger ud fra et billede og en række hjælpeord. Brug evt. Kluddermors Skriv-selv-sætninger eller Kluddermors Sætningsark, som træner den allerførste sætningsdannelse vha. ord på to-fire bogstaver.
   

 6. Symbolbaseret læsning: Træn symbolbaseret læsning med Kluddermors Lille Skolebog og Kluddermors Læsekort og lad eleverne starte deres læsetræning tidligt, selv før de har udviklet fuld tekstforståelse. Dette kan bidrage til en dybere forståelse af sproget og styrke barnets ordforråd og sprogfærdigheder. 
   

 7. Små skrivebøger: Lad eleverne sidde i klassen eller udenfor i solen og arbejde selvstændigt i hver deres lille Skrivebog. Giv eleverne lim, saks og blyant, og lad dem hver især skrive efter forlæg, læse, danne sætningsforståelse, søge efter billeder, klippe ud og klistre dem i bogen. Kluddermors Lille Skrivebog kan efterfølgende tages med hjem til far og mor, hvor barnet kan træne oplæsning.
   

 8. Skolestartsmappe: Lad eleverne træne selvstændig opgaveløsning med Kluddermors Skolestartsmappe, og samtidig styrke deres sproglige-, fonologiske- og matematiske opmærksomhed.
   

 9. Stafetløb: Eleverne står i to rækker/hold, evt. på gangen eller i skolegården. Hvert hold har et svarkort og en whiteboardtush. En elev fra hvert hold løber ned, og trækker et kort, som tages med tilbage til holdet. Her finder eleverne i fællesskab frem til det rigtige svar, som skrives på det fælles svarkort. Derefter må næste elev løbe. Find kortene og se hele forklaringen i Kluddermors 10 Læringsløb.
   

 10. O-løb: Lav et orienteringsløb, som giver eleverne mulighed for at træne sproglig opmærksomhed samtidig med, at de udforsker skolens omgivelser. Giv eleverne et oversigtskort over posterne og lad dem finde og løse opgaverne på de forskellige poster rundt omkring skolen. Find posterne og se hele forklaringen i Kluddermors 10 Læringsløb.
   

 11. Keglestafet: Kombinér fysisk aktivitet med fonologisk træning. Del eleverne op i to hold. En elev fra hvert hold skal vælge et billede, og løbe ned og finde billedets matchende svar, som ligger gemt et sted under 12 kegler. Man løfter kegler og leder til der er et match. Når der er et match vendes tilbage til holdet og den næste løber. Holdene fortsætter med at løbe, indtil alle kort er matchet korrekt. Find kortene og se hele forklaringen i Kluddermors Læringsløb.
   

 12. Stjerneløb: Tag udgangspunkt i Kluddermors Læringsløb, som har fokus på den sproglige opmærksomhed. Eleverne udfører løbet udendørs ved at finde og løse opgaverne på de laminerede kort rundt omkring i skolegården. Du udgør selv centrum i løbet, og guider eleverne videre til hver af de 12 poster.
   

 13. Skattejagt: Lad eleverne selv søge efter de forskellige poster til Kluddermors Læringsløb rundt omkring i skolegården og løse opgaverne på posterne. De diskuterer og noterer deres svar på svarkortene, som gennemgås i fællesskab, når skattejagten er slut.
   

 14. Sommerlæsning: Gå sammen en tur på skolebiblioteket, og lad børnene vælge letlæsningsbøger med forårs- eller sommertema og opret en lille udstilling i klassen. Se evt. også letlæsningsbogen
  Ib og Pi med fly, med tilhørerende opgavehæfte og spil.

   

 15. Naturskema: Lav et simpelt observationsskema, hvor børnene dag for dag kan notere ned, hvilke forårsfænomener de ser, såsom blomster, insekter eller spirende planter. Fokuser på at finde og observere dyrelivet omkring skolen, såsom fugle, sommerfugle eller frøer. Børnene kan notere deres observationer ned i et lille naturhæfte og skrive og tegne til.

25% rabat på Årsabonnementet til de hurtige!

IMG_7906.jpg

Tusind tak til alle jer, der kom forbi Forlaget Kluddermors stand på Konferencen Børnehaveklasseleder, CFU Absalon. Det var virkelig skønt og givende at hilse på så mange af jer, og få en lille snak om anvendelsen af materialerne og jeres eventuelle ønsker. På konferencen fik alle deltagere rabat på Årsabonnementet. Dette tilbud har vi nu besluttet at udvide til også at omfatte ALLE andre varer i shoppen. Derfor tilbyder Forlaget Kluddermor nu 25% rabat i hele denne uge (slutter 26.05.). Rabatter gælder ALT i shoppen, inkl. Årsabonnementet (første år). For at få rabatten går du ind på SHOPPEN og bruger koden SKOLESTART24. Kan også bruges ved EANbetaling. 
Som årsabonnent hos Forlaget Kluddermor får du følgende fordele:

​🔑 Frigør forberedelsestid: Alt er omhyggeligt udarbejdet og klar til brug.

🌈 Månedens materialer: Vores månedsside giver dig hver måned adgang til fri download af spændende månedsmaterialer.

🧰 Individuel tilpasning: Du kan tilpasse vores materialer til hver af dine 6-8 årige elevers individuelle behov.

📚 Først til mølle: Som årsabonnent får du adgang til Kluddermors nyeste materialer før alle andre. 

Pris pr. skole kr. 3.196,- 2.397,- årligt ex moms
Brug koden SKOLESTART24. Rabatten gælder det første år.

Her kan du læse mere om Kluddermors spritnye opgavehæfter "Fonemfabrikken 1-5" 

gråhvidt banner.png
fonemfabrikken.png
Fonemfabrikken

Forlaget Kluddermors nye opgavehæfter, Fonemfabrikken, består af fem arbejdshæfter på hver 32 sider, der er struktureret i overensstemmelse med Linnea Ehris fire læsefaser. Hvert hæfte fokuserer på én specifik fase, for at skabe en sammenhængende progression gennem læseudviklingen. Derudover vil hvert hæfte integrere udvalgte læsetrin fra Kluddermors Læseslange.
Herunder kan du se indholdet af de fem hæfter. Pris pr. hæfte er 39,60 ex moms. Årsabonnenter får 25% rabat.