top of page
Kluddermors Klemmebøger IX

Kluddermors Klemmebøger IX

kr 30,00Pris

I ”Kluddermors Klemmebøger IX” arbejdes med læsning af længere rim og remser. 

 

Materialet tilhører trin 30 i Læseslangen, og består af i alt 10 Klemmebøger.

 

Materialet er en del af en serie på i alt 10 “Klemmebøger”, som giver nylæsere mulighed for at træne alle trin i læseprocessen og blive sikre og reflekterende læsere. Samtidig giver det dig som lærer et hurtigt indblik i dine elevers læseudvikling. I serien trænes læsning af ord og sætninger på to til fire bogstaver, rimsætninger, sammensatte ord, konsonantklynger samt længere rim og remser. Ved at vælge ét rigtigt udsagn ud af tre mulige, trænes eleverne i at reflektere over indholdet af det læste, billedafkode samt læse mellem linjerne.

 

Målgruppe

Materialet henvender sig til elever i 0 til 2. klasse, specialundervisningen samt dansk som andetsprog. Det er velegnet til selvstændigt arbejde eller mindre børnegrupper med behov for ekstra støtte.

 

Anvendelse

Print ud, laminér og klip de 10 klemmebøger ud. Køb nogle tøjklemmer og I er i gang. Materialet kan bruges igen og igen. Lad eleverne arbejde selvstændigt eller to og to. Efter opgaverne er løst kan eleverne evt. bytte og tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet læring.

 

Billederne i materialerne er alle "royalty free” fra henholdvis: https://openclipart.org/, https://pixabay.com/ og https://www.freepik.com/graphicsrf

 

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

 

Materialet findes også i følgende pakker:

Kluddermors Klemmebøger

Kluddermors Læsepakke II

Kluddermors Læseværksted XII

 

Er du årsabonnent, så gå til fri download HER (se trin 30)

bottom of page