top of page
Kluddermors Læsekort I

Kluddermors Læsekort I

kr 30,00Pris

I dette spil arbejdes med billedlæsning. Mange af ordene er erstattet af billeder. Ved på denne måde at fjerne forhindringerne ved at læse længere ord, får barnet en oplevelse af at kunne læse, selvom det kun mestrer meget korte ord på max tre bogstaver. Herved styrkes læseglæden, samtidig med at der trænes symbollæsning, sætningsopbygning og tekstforståelse. Spillet kan med fordel benyttes sammen med Kluddermors Lille Skolebog, som findes på Kluddermors SHOP.

 

Begge materialer bygger på principperne omkring symbolbaseret læsning og kan være et godt supplement til den traditionelle tekstbaserede tilgang.

Børn begynder ofte at vise interesse for symboler og billeder allerede i en tidlig alder. Ved at introducere dem for symbolbaseret læsning kan de starte deres læsetræning tidligt, selv før de har udviklet fuld tekstforståelse.

Symboler og billeder kan hjælpe med at skabe en stærk visuel forståelse af ord og begreber. Dette kan især være nyttigt for børn, der lærer bedre via den visuelle opmærksomhed. Dette kan bidrage til en dybere forståelse af sproget og styrke barnets ordforråd og sprogfærdigheder. For børn med indlæringsvanskeligheder eller sprogforstyrrelser kan symboler være en mere tilgængelig måde at lære at læse på. Dette kan hjælpe med at opbygge selvtillid og motivation, da børnene kan se deres egne fremskridt. Når barnet identificerer og forbinder symboler med ord, lærer det nye ord og begreber.

Når barnet først er fortrolig med symboler, kan det lettere gå videre til tekstbaseret læsning. Barnet vil allerede have en basal forståelse for, hvordan sprog fungerer, og man kan derefter i fællesskab bygge videre på denne forståelse og sikkerhed. 

 

Målgruppe

Læsekortene er et supplement til undervisningen ifonologisk opmærksomhed og kan med fordel bruges af skolebegyndere eller børn med svage læsefærdigheder. De er velegnede til små grupper eller eneundervisning af elever med forskellige udfordringer i forhold til fonologisk opmærksomhed. AnvendelsePrint ud (DOBBELTSIDET), laminér og klip kortene ud. Kortene kan bruges som vendespil (eller enkeltvis i eneundervisningen). Forklar spillereglerne for eleverne og lad dem sidde i grupper på to til fire. Der kan evt. dannes blandede hold, hvis der er stor forskel på det faglige niveau i klassen.

 

Anvendelse

Print bogen ud DOBBELTSIDET, tag klippearkene og denne side fra, behold resten af siderne i en bunke og klip siderne over på midten. Læg de to bunker sammen så bunken med forsiden ligger øverst. Hæft siderne sammen i ryggen, så du får en lille bog i A5 størrelse.


Billederne i mappen er alle "royalty free” fra henholdvis: openclipart.org, shutterstock.com, pixabay.com og freepik.com

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

 

Er du årsabonnent går du til hurtig download HER

bottom of page