top of page
Kluddermors Læseslange

Kluddermors Læseslange

kr 0,00Pris

”Læseslangen” er en oversigt over hele Forlaget Kluddermors Læseprogram, som består af i 364 materialer fordelt på 30 læseudviklende trin. Hvert trin bygger videre på den viden barnet allerede har tilegnet sig fra tidligere trin. Ved på denne måde at dele læseindlæringen op i trin, springer eleven ikke vigtige områder over. Dermed opbygges et solidt læsefundament og et funktionelt bogstavkendskab, som danner grundlag for hele elevens videre læsetræning. Materialerne har en langsomt stigende progression og hjælper eleven med at gå i dybden med én ting ad gangen.

 

Billederne i Kluddermors materialer er alle "royalty free” fra henholdvis: https://openclipart.org/https://pixabay.com/ og https://www.freepik.com/graphicsrf

 

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

 

Antal sider: 34

pil rød.png
bottom of page