top of page

Lad os tale om lydlig opmærksomhed

Opdateret: 21. nov. 2023


I dag vil vi dykke ned i et afgørende område indenfor tidlig læseudvikling, nemlig lydlig opmærksomhed. At undervise børn i lydlig opmærksomhed samt give dem et funktionelt bogstavkendskab, dvs. et solidt kendskab til bogstaverne og deres lyde, er afgørende for deres læseudvikling.


Hvad er lydlig opmærksomhed?


Lydlig opmærksomhed er baseret på evnen til at være bevidst om og arbejde med lyde i sprog. Dette inkluderer at blive opmærksom på hvert enkelt bogstavs helt unikke lyd(e), skelne mellem bogstavernes lyde og identificere dem i forskellige ord. Derudover skal man kunne finde ordenes forlyde, indlyde eller udlyde (lydanalyse) og kunne trække lydene sammen til ord (lydsyntese).


Hvorfor er lydlig opmærksomhed så vigtig?


For det første fungerer lydlig opmærksomhed som broen mellem mundtlig og skriftlig sprogforståelse. Børnene lærer her at etablere forbindelse mellem lyde og bogstaver, hvilket udgør fundamentet for læsning. Børn, der er blevet undervist i lydlig opmærksomhed, har ofte lettere ved at identificere og huske lyde og ord mere præcist, hvilket bidrager til en mere nuanceret sprogforståelse, samt en effektiv opbygning af ordforråd.

Derudover har lydlig opmærksomhed vist sig at være afgørende for at forebygge læsevanskeligheder. En grundlæggende lydlig opmærksomhed giver børn mulighed for at navigere gennem kompleksiteten af det skrevne sprog og skaber dermed en solid basis for læsning og læseforståelse. Evnen til at analysere og manipulere lyde understøtter altså en mere dybdegående forståelse af tekst og bidrager til en overordnet vellykket læseudvikling.


Bogstaverne og deres lyde


Børn skal ikke kun lære bogstavernes form og udseende, men også lydene, de repræsenterer. Dette danner grundlaget for at forbinde de lyde, vi hører, med de symboler (bogstaver), vi kan se i teksten. Kendskabet til bogstavernes lyde er altså afgørende for den første fase af læseudviklingen. Først når børn forstår, at bogstaver repræsenterer specifikke lyde, kan de begynde at afkode ord og læse små lydrette ord.

Forståelsen af bogstavernes lyde er ikke kun vigtig for læsning, men også for skrivning og stavning. Når børn lærer lydene, kan de begynde at opdele ord i lyde, manipulere med dem og forbinde dem til bogstaver, for til sidst selv at konstruere ord. Dette er grundlaget for at udvikle korrekte stave- og skrivefærdigheder.


Kluddermors Fonemskole


Forlaget Kluddermors Fonemskole hjælper netop med at styrke børnenes fonologiske og lydlige opmærksomhed. Formålet med denne serie er at udvikle funktionelt bogstavkendskab og grundlæggende forståelse for bogstavernes lyd, form og navn.

Kluddermors Fonemskole er en integreret del af Forlaget Kluddermors Læseprogram (trin 8 og 9) og introducerer alle 28 bogstaver i alfabetet, hvor Q, X og Z deles om ét hæfte. Børnene lærer her at skelne mellem de 9 vokaler og 19 konsonanter. Forlydsbestemmelse hjælper dem med at forbinde abstrakte lyde med konkrete ord og billeder fra børnenes egen begrebsverden.I hvert bogstavhæfte præsenteres børnene for følgende øvelser:

Lydtårnet: Hvert hæfte begynder med et Lydtårn, der viser bogstavernes placering i munden. Denne struktur hjælper børnene med at forstå og huske hvordan lydene udtales, samtidig med, at det skaber en visuel reference.

Forlydsbestemmelse: Gennem øvelser lærer børnene at udtale bogstaveres lyde og genkende dem i ord med samme forlyd.

Stavelser og lydsyntese: Børnene udforsker opdeling af ord i stavelser og praktiserer lydsyntese, en væsentlig færdighed for læsning.

Bogstavskrivning: Materialet inkluderer øvelser, der hjælper børnene med at øve håndskrivning og skrive bogstaverne korrekt.

Sortering i overbegreber: Børnenes kategoriseringsevner styrkes ved at lade dem identificere og sortere ord med samme forlyd i fire forskellige overbegreber.

Fonemtilsætning: Børnene trænes i at sætte det aktuelle bogstav foran kendte ord og derved danne nye ord.

På billedet herunder finder du en oversigt over de 14 fonologiske områder, som danner grundlag for Forlaget Kluddermors Fonologiserie.

 


238 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


pil rød.png
bottom of page