top of page
Alle Kluddermors Klemmeopgaver

Alle Kluddermors Klemmeopgaver

kr 395,00Pris

I denne pakke finder du Forlaget Kluddermors store udvalg af Klemmeopgaver til førskolebørn og elever i indskolingen og specialundervisningen. Klemmeopgaverne er fremstillet mhp. laminering og giver dig som pædagog, lærer eller talepædagog mulighed for at opbygge dit helt eget lager af lettilgængelige lamineringsmaterialer, som kan bruges igen og igen.

Børnene stifter her bekendtskab med en række områder indenfor den sproglige, matematiske og fonologiske opmærksomhed, som f.eks. billedgenkendelse, ordforråd, farvelære, rim, sammensatte ord, stavelser, alfabetremsen, vokaler, konsonanter, forlyde, indlyde, udlyde, læsning af småord samt konsonantklynger.

 

Pakken "Alle Kluddermors Klemmeopgaver" består af følgende 60 materialer:

 1. Kluddermors Alfabetklemmer
 2. Kluddermors Bogstavklemmer I
 3. Kluddermors Bogstavklemmer II
 4. Kluddermors Bogstavvenner
 5. Kluddermors Farveklemmer
 6. Kluddermors Fonemklemmer
 7. Kluddermors Forlydsalfabet
 8. Kluddermors Formklemmer
 9. Kluddermors Fotoklemmer
 10. Kluddermors Indlydsalfabet
 11. Kluddermors IQ klemmer I
 12. Kluddermors IQ klemmer II
 13. Kluddermors Kategoriklemmer
 14. Kluddermors Klemmeopgaver - kend de STORE konsonanter
 15. Kluddermors Klemmeopgaver - kend de STORE vokaler
 16. Kluddermors Klemmeopgaver - kend konsonanterne
 17. Kluddermors Klemmeopgaver - kend vokalerne
 18. Kluddermors Klemmeopgaver - klap stavelser I
 19. Kluddermors Klemmeopgaver - klap stavelser II
 20. Kluddermors Klemmeopgaver - konsonanter i indlyd
 21. Kluddermors Klemmeopgaver - læs og rim
 22. Kluddermors Klemmeopgaver - læs og rim med KVKord
 23. Kluddermors Klemmeopgaver - ord på to bogstaver
 24. Kluddermors Klemmeopgaver - rim og forlyde
 25. Kluddermors Klemmeopgaver - rimanalogi
 26. Kluddermors Klemmeopgaver - sammens ord
 27. Kluddermors Klemmeopgaver - tal og mængder
 28. Kluddermors Klemmeopgaver - vi matcher billeder og øver de STORE vokaler
 29. Kluddermors Klemmeopgaver - vi matcher billeder og øver STORE konsonanter Kluddermors Klemmeopgaver - vokaler i indlyd
 30. Kluddermors Klemmeopgaver - vokalord på tre bogstaver
 31. Kluddermors Klyngeklemmer - forlyde
 32. Kluddermors Klyngeklemmer - lydlig opmærksomhed
 33. Kluddermors Konsonantklemmer
 34. Kluddermors Lydklemmer I
 35. Kluddermors Lydklemmer II
 36. Kluddermors Lydklemmer III
 37. Kluddermors Lydklemmer IV
 38. Kluddermors Mønsterklemmer
 39. Kluddermors Ordklemmer I
 40. Kluddermors Ordklemmer II
 41. Kluddermors Ordklemmer III
 42. Kluddermors Pusleklemmer
 43. Kluddermors Rebusklemmer I
 44. Kluddermors Rebusklemmer II
 45. Kluddermors Rebusklemmer III
 46. Kluddermors Rebusklemmer IV
 47. Kluddermors Rebusklemmer V
 48. Kluddermors Rebusklemmer VI
 49. Kluddermors Rebusklemmer VII
 50. Kluddermors Rebusklemmer VIII
 51. Kluddermors Skyggeklemmer
 52. Kluddermors Sprogklemmer I
 53. Kluddermors Sprogklemmer II
 54. Kluddermors Sætningsklemmer I
 55. Kluddermors Sætningsklemmer II
 56. Kluddermors Sætningsklemmer III
 57. Kluddermors Sætningsklemmer IV
 58. Kluddermors Talklemmer
 59. Kluddermors Udlydsalfabet
 60. Kluddermors Vokalklemmer

 

Billederne i materialerne er alle "royalty free” fra henholdvis: https://openclipart.org/, https://pixabay.com/ og https://www.freepik.com/graphicsrf

 

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

 

Er du årsabonnent går du til fri download HER

bottom of page