top of page
Alle Kluddermors Pusleord

Alle Kluddermors Pusleord

kr 275,00 Regulær pris
kr 99,00Salgspris

Kluddermors Pusleord stimulerer elevernes bevidsthed om sprogets fonologiske struktur og danner grobund for en begyndende læseudvikling. Alle ord er illustreret vha. billeder, hvilket giver eleven mulighed for at fokusere på sprogarbejdet og den fonologiske opmærksomhed, selvom han/hun endnu ikke læser.

 

Materialet henvender sig til elever i indskolingen, samt specialundervisningen, og er velegnet til selvstændigt arbejde eller mindre elevgrupper med behov for ekstra støtte.

 

Print ud, laminér og klip alle puslebrikker ud. Materialerne kan bruges igen og igen. Lad børnene arbejde selvstændigt eller to og to. Efter opgaverne er løst kan eleverne evt. bytte og tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet læring.

 

Pakken indeholder:

 • Kluddermors Pusleord – rim på række
 • Kluddermors Pusleord – sammensatte ord
 • Kluddermors Pusleord – vokalord på stribe
 • Kluddermors Pusleord – konsonantord på stribe
 • Kluddermors Pusleord – vokaler i forlyd
 • Kluddermors Pusleord – konsonanter i forlyd
 • Kluddermors Pusleord – konsonantklynger på stribe
 • Kluddermors Pusleord – konsonantklynger i forlyd
 • Kluddermors Pusleord – vi staver med STORE bogstaver
 • Kluddermors Pusleord – vi staver med små bogstaver
 • Kluddermors Pusleord – ord på to stavelser

 

Billederne i materialerne er alle "royalty free” fra henholdvis: https://openclipart.org/, https://pixabay.com/ og https://www.freepik.com/graphicsrf

 

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

 

Er du årsabonnent går du til fri download HER

pil rød.png
bottom of page