top of page
Kluddermors Lille Skrivebog

Kluddermors Lille Skrivebog

kr 40,00Pris

Elever, som lige er begyndt at mestre kunsten at afkode flere fonemer i træk, som f.eks. E-N og P-Å, kan vha. dette materiale øve lette ord på to til fire bogstaver, og samtidig få hjælp til at skrive ord og sætninger. Eleven skal her kunne afkode en række mindre ord, og kan på denne måde træne læsning af småord, samt sætningsforståelse.

 

Materialet er på 20 sider. Bogen er i A5 størrelse.

 

Målgruppe

Materialet henvender sig til elever i indskolingen, samt  specialundervisningen, og er velegnet til selvstændigt arbejde eller mindre elevgrupper med behov for ekstra støtte. 

 

Anvendelse

Print ud (DOBBELTSIDET) og klip alle bogsiderne over, så der dannes to bunker i A5 størrelse. Læg bunkerne sammen efter sidetal og klips dem, så de danner en lille bog. Giv alle elever en bog, to klippeark, saks og limstift. Efter bøgerne er færdige kan eleverne evt. bytte indbyrdes og tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet læring. Husk også, at bogen skal med hjem og læses højt for mor og far.

Kortene i materialet kan derudover anvendes som billedlotteri. Lad gerne en elev være opråber, det styrker den sproglige opmærksomhed. Print da ud ENKELTSIDET.

 

Billederne i materialerne er alle "royalty free” fra henholdvis: openclipart.org, shutterstock.com, pixabay.com og freepik.com og forfatterens egne AI-producerede billeder (Dall-E).

 

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

pil rød.png
bottom of page