top of page
Kluddermors Pusleord – Vokalord på stribe

Kluddermors Pusleord – Vokalord på stribe

kr 25,00Pris

I dette materiale arbejdes med den fonologiske opmærksomhed. Eleven skal kunne identificere billedernes forlyde og derefter sætte disse lyde i forbindelse med andre ord med samme forlyd.

 

Materialet er på 6 sider, heraf 3 opgavesider med 15×3 pusleord.

Materialet tilhører trin 7 i Læseslangen.

 

Målgruppe

Elever som arbejder med det første kendskab til fonemlyde. Materialet henvender sig til elever i 0. og 1. klasse, samt specialundervisningen, og er velegnet til selvstændigt arbejde eller mindre elevgrupper med behov for ekstra støtte. 

 

Anvendelse

Print ud, laminér og klip de 45 puslebrikker ud. Lad eleverne arbejde selvstændigt eller to og to. Efter opgaverne er løst kan eleverne evt. tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet læring.

 

NB! Videoen viser et eksempel på nogle Pusleord, ikke nødvendigvis dette materiale.


Billederne i materialerne er alle "royalty free” fra henholdvis: openclipart.org, shutterstock.com, pixabay.com og freepik.com

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

Kluddermors Pusleord - sammensatte ord findes også i følgende pakker:

 

Er du årsabonnent går du til fri download HER (se trin 7)

bottom of page