top of page
Kluddermors Sprogblomster - vokalerne

Kluddermors Sprogblomster - vokalerne

kr 30,00Pris

I dette materiale arbejdes med vokalerne og deres lyde, som eleven skal markere med små modellervokskugler på de laminerede Sprogblomster. Eleven skal kunne afkode vokalerne og kende deres fonemlyde og derefter finde denne lyd som forlyd i forskellige “vokalord” illustreret vha. billeder. Der er tre rigtige forlyde pr. blomst. 

 

Materialet tilhører trin 8 i Læseslangen og består af i alt 2x9 Sprogblomster. Materialet findes med både store og små bogstaver, begge dele er vedlagt her.

 

Målgruppe

Elever som arbejder med det første kendskab til lydanalyse og fonologisk opmærksomhed, og som har brug for at træne bogstavkendskab og finmotorik. 
Materialet henvender sig til 0. og 1. klasse samt specialundervisningen, og er velegnet til selvstændigt arbejde.

 

Anvendelse

Print ud, laminér med blankt  lamineringspapir og klip de 2x9 Sprogblomster ud. Køb noget modellervoks og I er i gang. Eleverne kan bruge blomsterne igen og igen. Når opgaverne er løst kan eleverne evt. bytte og tjekke hinandens svar, på denne måde sker der ny læring.

 

Billederne i materialerne er alle "royalty free” fra henholdvis: https://openclipart.org/, https://pixabay.com/ og https://www.freepik.com/graphicsrf

 

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

 

NB! Videoen viser flere forskellige Sprogblomster, ikke kun det aktuelle materiale.

 

Materialet findes også i følgende pakker:

Modellerpladerne + Sprogblomsterne

Kluddermors Indskolingspakke

Kluddermors Læseværksted III

 

Er du årsabonnent går du til fri download HER (se trin 8)

bottom of page