top of page
Klemmeopgaver - match vokalerne

Klemmeopgaver - match vokalerne

kr 20,00Pris

I dette materiale arbejdes med vokalerne og deres lyde. Eleven skal kunne afkode vokalerne og kende deres forskellige fonemlyde og derefter sætte denne lyd i forbindelse med kendte danske ”vokalord” illustreret vha. billeder.

 

Materialet tilhører trin 8 i Læseslangen og består af 9 klemmeopgaver.

 

Målgruppe

Elever som arbejder med det første kendskab til vokalerne, og som har brug for at træne fonemlyde. Materialet henvender sig til elever i 0. og 1. klasse, specialundervisningen og dansk som andetsprog, og er velegnet til selvstændigt arbejde eller mindre elevgrupper med behov for ekstra støtte.

 

Anvendelse

Print ud, laminér og klip de 9 kort ud. Køb nogle tøjklemmer og du er i gang. Definér opgaven for eleven. Lad eleverne arbejde selvstændigt eller to og to. Efter opgaverne er løst kan eleverne evt. bytte indbyrdes og tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet læring.

 

Billederne i materialerne er alle "royalty free” fra henholdvis: https://openclipart.org/, https://pixabay.com/ og https://www.freepik.com/graphicsrf

 

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

 

Materialet findes også i følgende pakker:

Kluddermors Førskolepakke

Kluddermors Læseværksted IV

Kluddermors Klemmeopgaver

 

Er du årsabonnent, så gå til fri download HER (se trin 8)

pil rød.png
bottom of page