top of page
Klemmeopgaver - rim og forlyde

Klemmeopgaver - rim og forlyde

kr 20,00Pris

Elever, som endnu ikke mestrer kunsten at afkode flere fonemer i træk, som f.eks. k-a-t, kan vha. dette billedmateriale få et tidligt indblik i rimord og forlyde.

 

Materialet tilhører trin 7 i Læseslangen og består af 18 klemmeopgaver.

 

I materialet arbejdes med et udvalg af danske rimord, som er illustreret vha billeder. Eleven skal kun kunne aflæse en række billeder, og kan på denne måde træne rimordene, også som før-læser. Hver opgave har både indlagt en rimøvelse og en forlydsøvelse. F.eks. er der ved billedet af ”kat”, en ”hat” (rimord) og en ”kage” (forlyd). Der er altså to funktioner i kortene, og man vælger selv, hvad der skal fokuseres på. På denne måde kan der let differentieres indenfor samme materiale.

 

Målgruppe

Materialet henvender sig til elever i 0. og 1. klasse, specialundervisningen og dansk som andetsprog, og er velegnet til selvstændigt arbejde eller mindre elevgrupper med behov for ekstra støtte. 

 

Anvendelse

Print ud, laminér og klip de 18 kort ud. Køb nogle tøjklemmer og du er i gang. Definér opgaven for eleven. Skal han/hun finde rimord eller forlyde? Lad eleverne arbejde selvstændigt eller to og to. Efter opgaverne er løst kan eleverne evt. bytte indbyrdes og tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet læring.

 

Billederne i materialerne er alle "royalty free” fra henholdvis: https://openclipart.org/, https://pixabay.com/ og https://www.freepik.com/graphicsrf

 

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

 

Materialet findes også i følgende pakker:

Kluddermors Sprogpakke

Kluddermors Læseværksted I

Kluddermors Klemmeopgaver

 

Er du årsabonnent, så gå til fri download HER (se trin 7)

bottom of page