top of page
Klemmeopgaver - rimanalogi

Klemmeopgaver - rimanalogi

kr 20,00Pris

Land, mand og tand ender alle på ”and”. Ordene rimer og deres endelser staves ens. Dette kaldes for rimanalogi. Elever som endnu ikke mestrer kunsten at sammensætte flere fonemer i træk, som f.eks. k-a-t, kan vha. rimanalogi få et tidligt indblik i fonemsammensætningen. Denne forståelse for lydenes sammentrækning er et essentielt punkt, når der arbejdes med den fonologiske opmærksomhed. 

 

Materialet tilhører trin 10 i Læseslangen og består af 15 klemmeopgaver.

 

Målgruppe

Elever som allerede er introduceret til vokalerne og deres lyde, og som har brug for at træne indlyde og bogstavgenkendelse. Materialet henvender sig til elever i 0. og 1. klasse, specialundervisningen og dansk som andetsprog, og er velegnet til selvstændigt arbejde eller mindre elevgrupper med behov for ekstra støtte.

 

Anvendelse

Print ud, laminér og klip de 18 kort ud. Køb nogle tøjklemmer og du er i gang. Definér opgaven for eleven. Lad eleverne arbejde selvstændigt eller to og to. Efter opgaverne er løst kan eleverne evt. bytte indbyrdes og tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet læring.

 

Billederne i materialerne er alle "royalty free” fra henholdvis: https://openclipart.org/, https://pixabay.com/ og https://www.freepik.com/graphicsrf

 

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

 

Materialet findes også i følgende pakker:

Kluddermors Indskolingspakke

Kluddermors Læseværksted I

Kluddermors Klemmeopgaver

 

Er du årsabonnent, så gå til fri download HER (se trin 13)

bottom of page