top of page
Kluddermors Fotoklemmer

Kluddermors Fotoklemmer

kr 20,00Pris

Med Kluddermors Fotoklemmer udvikler barnet en begyndende forståelse for, at tegninger kan afspejle virkelige ting. Denne forståelse for, at en tegning af f.eks. en elefant ikke behøver ligne alle elefanter præcist, men alligevel er et symbol for ”elefant”, er grundlæggende for barnets senere   forståelse for bogstaver som symboler for lyde. Tegninger er dermed den første form for symboler barnet støder på i sin hverdag.

 

Materialet er på 15 sider med i alt 30 klemmekort.

Materialet tilhører trin 1 i Læseslangen.

 

Målgruppe

Materialet henvender sig til førskolen og specialundervisningen og kan bruges som et supplement til sprogundervisningen, eller som værkstedsaktivitet.

 

Anvendelse

Print ud, laminér og klip de 30 klemmekort ud. Køb nogle tøjklemmer og du er i gang. Lad børnene arbejde selvstændigt eller to og to. Efter klemmeopgaverne er løst kan børnene evt. bytte indbyrdes og tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet læring.


Billederne i materialerne er alle "royalty free” fra henholdvis: openclipart.org, shutterstock.com, pixabay.com og freepik.com

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

Kluddermors Fotoklemmer findes også i følgende pakker:


Er du årsabonnent går du til fri download HER (se trin 1)

bottom of page