top of page
Kluddermors Lydkursus IV

Kluddermors Lydkursus IV

kr 40,00 Regulær pris
kr 0,00Salgspris

I dette opgavehæfte arbejdes med vokalerne og deres lyde. Eleverne skal lære at skelne mellem de ni vokaler og kunne lydere sig frem til vokalen i et ord, i første omgang via forlydsbestemmelse. Ved på denne måde at træne eleverne i at identificere vokaler i forlyd, kobles de lidt abstrakte lyde på noget langt mere konkret, nemlig kendte ting fra elevernes hverdag.

 

Materialet er på 24 sider, heraf 18 opgavesider til kopiering.

Materialet tilhører trin 8 i Læseslangen.

 

Opgavehæftet er en del af Forlaget Kluddermors ”Lydkursus”, hvor der arbejdes med udviklingen fra førlæser til semifonetisk læser. Formålet med lydkurset er, at styrke elevernes funktionelle bogstavkendskab. Lydkurset er en serie på i alt fem hæfter, hvor eleverne skal tegne, skrive, klippe og lime sig frem til rimord, sammensatte ord, stavelser, vokaler og konsonanter. Materialet henvender sig til førlæsere og alle ord er illustreret vha. billeder.

 

Målgruppe

Elever som arbejder med det første kendskab til vokalerne, og som har brug for at træne fonemlyde. Materialet henvender sig til elever i 0. og 1. klasse, samt specialundervisningen, og er velegnet til selvstændigt arbejde eller mindre elevgrupper med behov for ekstra støtte. 

 

Anvendelse

Print ud i så mange sæt du behøver, sæt papirerne i mapper og du er klar med dit nye materiale. Lad eleverne arbejde selvstændigt eller to og to. Efter opgaverne er løst kan eleverne evt. tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet læring.


Billederne i materialerne er alle "royalty free” fra henholdvis: openclipart.org, shutterstock.com, pixabay.com og freepik.com

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

Kluddermors Lydkursus IV findes også i følgende pakker:

 

Er du årsabonnent går du til fri download HER (se trin 8)

pil rød.png
bottom of page