top of page
Lydkursus I - V

Lydkursus I - V

kr 0,00Pris

I "Forlaget Kluddermors Lydkursus I-V”, arbejdes med udviklingen fra førlæser til semifonetisk læser. Formålet med Lydkurset er at styrke elevernes funktionelle bogstavkendskab. Lydkurset er en serie på i alt fem hæfter, hvor eleverne skal tegne, skrive, klippe og lime sig frem til rimord, sammensatte ord, stavelser, vokaler og konsonanter. Materialet henvender sig til førlæsere og alle ord er illustreret vha. billeder. 

 

Materialet er på fem hæfter med i alt 147 sider til kopiering.

 

Kluddermors Lydkursus er en del af Forlaget Kluddermors Fonologiserie, der består af følgende materialer:
 


Materialet er designet til at være let forståeligt og intuitivt, så eleverne får en mere komplet forståelse af de sproglige og lydlige processer, herunder rim, stavelser, sammensatte ord og bogstav-lyd-forbindelser.

 

Sammen med Kluddermors Fonemskole og Kluddermors Fonologiark udgør materialet et virkelig brugbart læringsværktøj. Materialet er ligeledes et nyttigt redskab til lærere og forældre i forbindelse med at styrke elevernes fonologiske kompetencer og danne et solidt læsefundament.

 

Målgruppe
Opgaverne retter sig mod børn i 0.-1. klasse, specialundervisningen og børn med dansk som andetsprog, som har brug for at få lagt et solidt læsefundament, der bygger på lydlig og fonologisk opmærksomhed.

 

Anvendelse

Print ud (ENKELTSIDET) i så mange sæt du behøver og sæt materialet i mapper. Lad børnene arbejde selvstændigt eller to og to. Efter opgaverne er løst kan børnene evt. bytte og tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet læring.

 

Billederne i Kluddermors materialer er alle "royalty free” fra henholdvis: https://openclipart.org/, https://pixabay.com/ og https://www.freepik.com/graphicsrf

 

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

 

Pakken findes også i Kluddermors store Kopipakke

 

Er du årsabonnent går du til fri download HER

pil rød.png
bottom of page