top of page

Kluddermors Læseværksted V - Lydlig opmærksomhed

I Kluddermors Læseværksted V skal eleverne arbejde med lydlig og fonologisk opmærksomhed, samt forlyd, indlyd og udlyd. Lad eleverne arbejde med de tre Lydalfabeter, klemme den rigtige indlyd, sætte forlydsord i system med Kombinatoriktavlerne, skrive egne bogstaver på Lydkortene og Stavesøjlerne, løse rebusopgaver, bruge vokalgliderøvelsen og spille med Fonemtrilogien, Forlydsjorden og Lydgalaksen. Materialerne er alle fremstillet med henblik på laminering, og kan bruges igen og igen. Opgaverne gør det let for eleverne, eller dig som lærer, at tjekke svarene. 
Du downloader, kopierer og laminerer selv materialerne. Derudover skal du bruge almindelige tøjklemmer, en terning, selvklæbende velcro og et par boardmarkerpenne til whiteboards. 

Billederne i materialerne er alle "royalty free” fra henholdvis: https://openclipart.org/, https://pixabay.com/ og https://www.freepik.com/graphicsrf     
Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor

bottom of page