top of page
Alle Kluddermors Skole Bole Bøger

Alle Kluddermors Skole Bole Bøger

kr 0,00Pris

”Kluddermors Skole Bole Bøger” giver et grundlæggende kendskab til de former, farver, forholdsord og overbegreber som  barnet møder i sin hverdag. Den sproglige opmærksomhed styrkes, hvis barnet også opfordres til at sætte ord på de forskellige billeder.

 

Pakken består af en serie på i alt fire forskellige ”Skole Bole Bøger”, som giver førskolebørn, skolebegyndere og børn i specialundervisningen mulighed for at træne koncentration, opgaveløsning og sortering. Serien er bevidst meget simpelt opbygget, så barnet på denne måde oplever glæden ved at kunne arbejde selvstændigt. 

 

Materialet henvender sig til de ældste børnehavebørn, 0. klasse og specialundervisningen. Det er velegnet til selvstændigt arbejde eller mindre børnegrupper med behov for ekstra støtte. Til sidstnævnte børnegruppe kan yderligere differentieres ved at bruge færre billedkort pr. side, helt ned til to kort pr. side.

 

Print ud, laminér alle siderne og klip de 4x48 billedkort ud. Sæt velcro på de skraverede felter og bag de små billedkort. Du kan evt. samle siderne til en rigtig bog, - se idé på s. 3. Lad børnene arbejde selvstændigt eller to og to. Efter opgaverne er løst kan børnene evt. bytte og tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet læring.

 

Billederne i materialerne er alle "royalty free” fra henholdvis: https://openclipart.org/, https://pixabay.com/ og https://www.freepik.com/graphicsrf

 

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

 

NB! Videoen viser nogle eksempler på Skole Bole Bøger, og ikke alle materialer i pakken.

pil rød.png
bottom of page