top of page
Basismatematik I

Basismatematik I

kr 40,00Pris

I dette opgavehæfte arbejdes med tallene fra 1 - 9. Eleverne skal lære at identificere de encifrede tal, skrive dem, sige dem højt, kende deres form og udseende, finde dem på en tallinje og vise dem med både tællestreger og mængder.

 

Materialet er på 20 sider, heraf 18 opgavesider til kopiering. 

NB! De forskellige kopiark i dette hæfte er kun et lille udsnit af Kluddermors matematikmaterialer. Har du fået lyst til at se, hvad vi ellers kan tilbyde, så tryk HER.

 

Opgavehæftet er en del af Forlaget Kluddermors introserie ”Basismatematik”, hvor der arbejdes med de grundlæggende matematiske færdigheder. Formålet med ”Basismatematik” er at styrke elevernes funktionelle talkendskab, og give en introduktion til matematikkens grundbegreber.

 

Materialet henvender sig til elever i 0. og 1. klasse, samt specialundervisningen, og er velegnet til selvstændigt arbejde eller mindre elevgrupper med behov for ekstra støtte.

 

Print ud i så mange sæt du behøver, sæt papirerne i mapper og du er klar med dit nye materiale. Lad eleverne arbejde selvstændigt eller to og to. Efter opgaverne er løst kan eleverne evt. tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet læring.

 

Billederne i materialerne er alle "royalty free” fra henholdvis: https://openclipart.org/, https://pixabay.com/ og https://www.freepik.com/graphicsrf

 

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

 

Materialet findes også i følgende pakker:

Kluddermors Basismatematik I-VIII

Kluddermors store Kopipakke

Kluddermors Talværksted

 

Er du årsabonnent går du til fri download HER

pil rød.png
bottom of page