top of page
Kluddermors Fonemfinderleg

Kluddermors Fonemfinderleg

kr 40,00Pris

Formål med materialet

Kluddermors Fonem-finder-leg er et iagttagelsesspil for to til fire spillere og kan spilles på tre forskellige sværhedsgrader. Vha. de 96 spørgekort og pladen med 135 forskellige kendte billeder kan der arbejdes med både overbegreber, stavelser, rimord, sammensatte ord, forlyd, indlyd, udlyd, konsonantklynger og vokalforveksling. Eleverne får med dette spil mulighed for at arbejde med sprog og fonemlyde samtidig med, at der trænes både koncentrationsevne, syn og reflekser.

 

Materialet tilhører trin 17 i Læseslangen

 

Målgruppe

Spillet henvender sig til børnehavernesskolegrupper, indskolingen, specialundervisningen og dansk som andetsprog. Det er velegnet til små grupper eller eneundervisning af elever med forskellige udfordringer i forhold til sproglig opmærksomhed.

 

Anvendelse

Print ud i A3, laminér, klip de 96 spørgekort ud og læs spillereglerne. Eleverne kan enten spille sammen med en voksen, eller med hinanden på små hold. Se reglerne for spillet på næste side. Spillepladen (i A3 størrelse) er også fin som plakat i klassen.

 

Billederne i materialerne er alle "royalty free” fra henholdvis: https://openclipart.org/, https://pixabay.com/ og https://www.freepik.com/graphicsrf

 

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.


Du finder også Kluddermors Fonemfinderleg i følgende pakker:

Kluddermors Indskolingspakke

Kluddermors Læseværksted I

Kluddermors Læseværksted II
Kluddermors Læseværksted V

Kluddermors Spilpakke


Er du årsabonnent går du til fri download HER (se trin 17)

pil rød.png
bottom of page