top of page
Kluddermors Sprogmappe I

Kluddermors Sprogmappe I

kr 40,00Pris

I Kluddermors Sprogmappe I arbejdes med 12 forskellige sprogområder gennem opgaver, som er tilpasset det fire-femårige barns kognitive og sproglige udviklingsniveau. Der findes i alt tre Sprogmapper. Mapperne er bygget op ud fra principperne om “spirallæring”, således at barnet præsenteres for det samme sprogområde tre gange, med stadig stigende sværhedsgrad.

 

Sprogmappe I er på 42 sider, heraf 37 opgavesider og tre siders lærervejledning.

Materialet tilhører trin 1 i Læseslangen.

 

Mapperne er niveauopdelt efter alder:

 • Mappe I (niveau 1) – retter sig mod de 4-5 årige børn

NB! Mapperne kan også bruges af børn med særlige behov. Vælg da mappe ud fra barnets kognitive udviklingsalder.

 

Kluddermors Sprogmapper hjælper med til at skabe et sprogmiljø, hvor børnenes spirende sprogfærdigheder understøttes og børnene udvikler sig i henhold til 12 forskellige sprogområder:

 • Mig og mine sanser
 • Billedgenkendelse
 • Former og farver
 • Overbegreber
 • Forholdsord
 • Omverdensbevidsthed
 • Tid og traditioner
 • Rim
 • Sammensatte ord
 • Stavelser
 • Konsonantklynger i udtale
 • Ental – flertal

 

I mapperne findes farveangivelser, der viser, hvilket sprogområde der arbejdes med.

I forbindelse med sprogarbejdet er det vigtigt, at den voksne uddyber opgaverne og præsenterer barnet for mange forskellige ord, fordi det så vil udvikle et større ordforråd og lære at udtrykke sig mere præcist. Nogle børn kan have svagere sprogfærdigheder end andre. I stedet for bare at ”rette” barnet kan den voksne fortolke og gentage med et korrekt og nuanceret sprog. Ved at understøtte barnets sprogtilegnelse dannes samtidig grundlag for barnets kommende skriftsproglige udvikling.

 

Målgruppe

Mapperne henvender sig til børnehavebørn, starten af 0. klasse, specialundervisningen og dansk som andetsprog. De er særligt velegnede til børnehavernes skolegrupper og mindre sproggrupper. Opgaverne i mapperne er alle baseret på, at barnet får guidning af en voksen, som kan læse teksten højt for barnet og forklare, hvad opgaven går ud på.

 

Anvendelse

Print ud (ENKELTSIDET) i så mange sæt du behøver og sæt materialet i mapper. Lad børnene arbejde selvstændigt eller to og to. Efter opgaverne er løst kan børnene evt. bytte og tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet læring.


Billederne i materialerne er alle "royalty free” fra henholdvis: openclipart.org, shutterstock.com, pixabay.com og freepik.com

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

Kluddermors Sprogmappe I findes også i følgende pakker:

 

Er du årsabonnent går du til fri download HER (se trin 1)

bottom of page