top of page

Kluddermors Læseværksteder - tid til fordybelse

Størsteparten af Forlaget Kluddermors materialer er knyttet op omkring Forlaget Kluddermors Læseprogram, som retter sig mod børn i 0. - 1. klasse samt specialundervisningen.
Læseprogrammet er inddelt i 30 trin med langsomt stigende progression. I Læseværkstedernes er de 30 læsetrin komprimeret til 12 værksteder, som indeholder mere end 280 læseudviklende materialer. Hvert værksted bygger videre på den viden eleven allerede har tilegnet sig fra tidligere værksteder. Ved på denne måde at dele læseindlæringen op i mindre dele, springer eleven ikke vigtige områder over. Dermed opbygges et solidt læsefundament og et funktionelt bogstavkendskab, som skal danne grundlag for hele elevens videre læsetræning. Værkstederne har en langsomt stigende progression og hjælper eleven med at gå i dybden med én ting ad gangen.

Education and school concept -  little s
logo uden baggrund.png
L.JPG
ko.png
is.png
I.JPG
S.JPG
K.JPG
O.JPG
abe.png
B.JPG
bil blå.png
K.JPG
E.JPG
A.JPG
ugle.png
kat.png
elefant.png
U.JPG
G.JPG
E.JPG

Tryk på videoerne og se Forlaget Kluddermors 12 Læseværksteder

pil rød.png
bottom of page