top of page
Kluddermors Lydkursus I

Kluddermors Lydkursus I

kr 40,00 Regulær pris
kr 0,00Salgspris

I dette opgavehæfte arbejdes med rimord. Alle ord er repræsenteret vha. et billede, og der er altså ingen bogstaver eller skrevne ord, eleven skal læse. Der er derimod fokus på rimordenes fonemlyde og ordenes rimmakker. Arbejdet med ordenes rimdele er en god hjælp, når eleven senere skal lære at stave (rimanalogi-strategien).

 

Materialet er på 27 sider, heraf 21 opgavesider til kopiering.

Materialet tilhører trin 2 i Læseslangen.

 

Opgavehæftet er en del af Forlaget Kluddermors Lydkursus hvor der arbejdes med udviklingen fra førlæser til semifonetisk læser. Formålet med Lydkurset er at styrke elevernes funktionelle bogstavkendskab. Lydkurset er en serie på i alt fem hæfter, hvor eleverne skal tegne, skrive, klippe og lime sig frem til rimord, sammensatte ord, stavelser, vokaler og konsonanter. Materialet henvender sig til førlæsere og alle ord er illustreret vha. billeder.

 

Målgruppe

Elever som arbejder med det første kendskab til rimord, og som har brug for at træne fonologisk opmærksomhed. Materialet henvender sig til elever i 0. og 1. klasse, samt specialundervisningen, og er velegnet til selvstændigt arbejde eller mindre elevgrupper med behov for ekstra støtte. 

 

Anvendelse

Print ud i så mange sæt du behøver, sæt papirerne i mapper og du er klar med dit nye materiale. Lad eleverne arbejde selvstændigt eller to og to. Efter opgaverne er løst kan eleverne evt. tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet læring.


Billederne i materialerne er alle "royalty free” fra henholdvis: openclipart.org, shutterstock.com, pixabay.com og freepik.com

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

Kluddermors Lydkursus I findes også i følgende pakker:

 

Er du årsabonnent går du til fri download HER (se trin 2)

bottom of page