top of page
Alle Kluddermors Fonologiark

Alle Kluddermors Fonologiark

kr 0,00Pris

Kluddermors Fonologiark I-VII er en del af Forlaget Kluddermors Fonologiserie, der består af følgende materialer:
 


Kluddermors Fonologiark I-VII består af syv mapper, som hver fokuserer på et bestemt fonologisk område. Fonologiarkene støtter og guider eleverne i det fonologiske arbejde, og hjælper med at øge deres fonologiske opmærksomhed og bevidsthed.

 

Materialet er designet til at være let forståeligt og intuitivt, så eleverne får en mere komplet forståelse af de fonologiske processer, herunder bogstav-lyd-forbindelser, lydanalyse, lydsyntese, stavelsesstrukturer mm. (Se hele fonologiskemaet HER).

 

Sammen med Kluddermors Lydkursus og Kluddermors Fonemskole udgør materialet et virkelig brugbart læringsværktøj. Materialet er ligeledes et nyttigt redskab til lærere og forældre i forbindelse med at styrke elevernes fonologiske kompetencer og danne et solidt læsefundament.

 

Målgruppe
Opgaverne retter sig mod børn i 0.-1. klasse, specialundervisningen og børn med dansk som andetsprog, som har brug for at få lagt et solidt læsefundament, der bygger på lydlig og fonologisk opmærksomhed.

 

Anvendelse

Print ud (ENKELTSIDET) i så mange sæt du behøver og sæt materialet i mapper. Lad børnene arbejde selvstændigt eller to og to. Efter opgaverne er løst kan børnene evt. bytte og tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet læring.

 

Billederne i Kluddermors materialer er alle "royalty free” fra henholdvis: https://openclipart.org/, https://pixabay.com/ og https://www.freepik.com/graphicsrf

 

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

bottom of page